Zgodnie z przyjętymi założeniami, od początku 2018 roku kasy fiskalne będą pracowały w trybie online. Nadal jednak będą musiały mieć charakter sprzętowy. Nie będą dopuszczone do użytku kasy wirtualne, których wprowadzenie postulowały m.in. środowiska związane z e-handlem. W pamięci kasy, oprócz raportów dobowych, będą musiały się zmieścić również informacje dotyczące zdarzeń związanych z funkcjonowaniem i obsługą kasy, jak na przykład zmiana stawek VAT czy wykonanie obsługi serwisowej. Po zapełnieniu pamięć fiskalna będzie wymieniana na nową.

Każda kasa będzie podłączona do serwera Ministerstwa Finansów (MF). Do prowadzonego przez resort centralnego repozytorium będzie musiała w określonym czasie przekazywać ustalone dane, m.in. paragony i raporty dobowe. Komunikacja z serwerem będzie mogła się odbywać po dowolnym łączu internetowym. Działanie w trybie on-line uprości wprowadzanie zmian związanych z nowelizacją przepisów. Aktualizacja oprogramowania będzie się odbywała w sposób zdalny.

Ministerstwo Finansów zrezygnowało z pomysłu pre-fiskalizacji kasy, czyli zgłoszenia jej przez serwisanta do urzędu skarbowego. Nadanie numeru ewidencyjnego będzie teraz następowało po podłączeniu kasy do repozytorium MF.

Nowe kasy będą miały możliwość wystawiania paragonów elektronicznych. Obowiązek drukowania paragonów jednak nie zniknie. E-paragon będzie funkcją dodatkową, trzeba będzie go wystawić jedynie na życzenie klienta. Będzie się to obywało za pośrednictwem specjalnej, niezależnej od repozytorium MF, platformy. Jej stworzeniem i obsługą zajmie się Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Platforma zostanie otwarta dla podmiotów, które będą chciały oferować nowe usługi, na przykład aplikacje konsumenckie do przechowywania i analizy paragonów elektronicznych. Samo dostarczanie e-paragonów może być zrealizowane dowolnym sposobem, e-mailem, sms-em, w systemie bankowym czy poprzez aplikację mobilną.