Badanie przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia dla Poczty Polskiej pokazuje, że klientom e-sklepów podobają się nowe przepisy o ochronie praw konsumenta – 75 proc. jest z nich zadowolonych. Ankietowanych najbardziej cieszy wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy z 10 do 14 dni. Większość – 60 proc. – wie, że ma takie prawo i chętnie z niego korzysta – 39 proc. internautów zapewnia, że przynajmniej raz odesłało z powrotem towar zakupiony w sieci. Taki sam odsetek twierdzi, że minimum raz dostał wadliwy lub niezgodny z zamówieniem towar, aczkolwiek nie zawsze kończyło się to zwrotem i reklamacją. Niektórzy zrezygnowali ze zwrotu z powodu niewiedzy na temat przysługujących im praw – 21 proc., inni dlatego, że nie wiedzieli jak dopełnić formalności – 16 proc. Z kolei 18 proc. osób chciało oddać towar, ale spotkało się z odmową jego przyjęcia. W tej grupie mieszczą się zarówno ci, którzy zostali niesłusznie odprawieni z kwitkiem, jak i ci którzy nie spełnili warunków odstąpienia od umowy, np. nie zmieścili się w ustawowym terminie.

 

Osoby, które miały problemy ze zwrotem, jako najczęstszą przyczynę takiej sytuacji wskazywały długi czas oczekiwania na uznanie swoich praw oraz trudności z odzyskaniem gotówki. Do rzadkości należał brak kontaktu ze sprzedawcą lub złośliwe komentarze z jego strony.

Konsumenci narzekają, że mają kłopoty ze znalezieniem informacji o swoich prawach na stronach sklepów – tylko 41 proc. jest zdania, że takie dane są łatwo dostępne.

Badanie przeprowadzono w dniach 27-31 marca br.