Akcję przeprowadzono 31 maja. Inspektorzy skarbówki w asyście uzbrojonych funkcjonariuszy, pod nadzorem prokuratorskim, dokonali rewizji w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania osób, podejrzanych o uczestnictwo w procederze wyłudzeń VAT-u w obrocie elektroniką. Do oszustw dochodziło poprzez wystawianie fikcyjnych faktur. 

Według skarbówki w toku postępowania namierzono szereg podmiotów, uczestniczących w fikcyjnych dostawach podzespołów elektronicznych. Gdański UKS utrzymuje, że są wśród nich dotychczas legalnie działające firmy, które nawiązały kontakty z grupą przestępczą, specjalizującą się w wyłudzaniu VAT-u. Podczas przeszukań miano zabezpieczyć dowody nielegalnej działalności, w postaci dokumentacji finansowo-księgowej. W oparciu o przejęte materiały już wszczęto dwa postępowania kontrolne, w których nieprawidłowości w podatku VAT mogą przekraczać 21 mln zł. Zebrane dowody zostaną ponadto wykorzystane w śledztwie w sprawie uszczupleń VAT-u na kwotę 10 mln zł.

UKS wyjaśnia, że akcję zabezpieczały uzbrojone oddziały, z uwagi na podejrzenie zamieszania w całą sprawę zorganizowanych grup przestępczych.