Unified Factory złożyła w warszawskim sądzie rejonowym wniosek o pilne rozpoznanie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego. Trafił on do sądu 2 października br., jednak dotąd nie został rozpatrzony.

Zarząd uzasadnia ponaglenie tym, że przedłużający się czas oczekiwania negatywnie wpływa na działalność firmy – kontrahenci czekają na rozwój sytuacji, wstrzymując się z decyzjami w sprawie kontraktów. "Obecnie spółka funkcjonuje w stanie zawieszenia prawnego" – stwierdzono w komunikacie. W końcu października z funkcji prezesa zrezygnował założyciel UFC, Maciej Okniński, nadal deklarując zaangażowanie w poprawę sytuacji spółki jako główny akcjonariusz.

Unified Factory powstała w 2009 r. Dostarcza rozwiązania wspierające sprzedaż i obsługę klienta, m.in. z obszaru customer service automation, czatów online, komunikacji omnichannel, boty wykorzystujące sztuczną inteligencję (do czatów, poczty e-mail i in.). Ma klientów w kraju i za granicą.

W ubiegłym miesiącu Unified Factory informowała, że istnieje prawdopodobieństwo naruszenia wskaźników finansowych określonych w warunkach emisji obligacji wartych 25 mln zł. Oznacza to, że obligatariusze mogliby domagać się ich natychmiastowego wykupu. Spółka ostrzega, że skutkiem mogłaby być niewypłacalność.