Będzie nowy konkurs w ramach programu INNOSBZ, w którym o dotacje mogą starać się firmy z sektora systemów bezzałogowych (w tym powietrznych, morskich). Do podziału jest 50 mln zł. Środki można przeznaczyć na badania związane z dronami oraz rozwój podzespołów i technologii, jak systemy sterowania, łączności, przetwarzania obrazu. Program prowadzi państwowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2: „Sektorowe programy B+R” programu operacyjnego Inteligentny Rozwój). Wnioski będą przyjmowane od 16 października do 18 listopada br.

Wsparcie jest związane z przekonaniem decydentów, że drony mogą stać się polską specjalnością i "flagowymi okrętami" innowacyjnej gospodarki, stąd decyzje o uruchomieniu programu dla branży. Zwłaszcza wicepremier Jarosław Gowin jest zwolennikiem dofinansowania tego sektora.

W pierwszym konkursie INNOSBZ w ub.r. wsparcie uzyskało 11 projektów na łączną kwotę 44 mln zł. Środki z NCBR poszły m.in. na rozwój latającego bezzałogowca, platformy hybrydowej do szybkiego reagowania oraz na głowicę optoelektroniczną do wykrywania zagrożeń.

Kto i na co uzyskał granty, można sprawdzić tutaj.