Poznańska spółka została oficjalnym partnerem serwisowym produktów Lenovo. Na początek skoncentruje się na obsłudze serwisowej maszyn biznesowych producenta. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu współpracy na produkty klienckie.

- Niezwykle istotna dla naszej spółki jest intensyfikacja działań w obszarze inżyniersko-utrzymaniowym – wyjaśnia Sebastian Pawłowski, wiceprezes Komputronik Biznes.