Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Komputronika 21 grudnia 2011 r. Domagał się jej od września ub. r. Wielkosław Staniszewski, obecnie prezes Clean & Carbon Energy. Twierdził, że poznańska spółka jest mu winna 1,5 mln zł. Złożył zażalenie na grudniowe postanowienie sądu. Zostało odrzucone 29 marca 2012 r. Sąd stwierdził, że istnienie wierzytelności, na które powoływał się szef CCE, jest na tyle wątpliwe, że nie mogą stanowić podstawy do ogłoszenia upadłości. Wyrok jest prawomocny.

Sąd uznał także (podobnie jak w grudniu ub.r.), że wniosek o upadłość został zgłoszony w złej wierze, ponieważ dotyczył spornych wierzytelności. Poznańska spółka zapowiedziała w ub. roku, że będzie domagać się odszkodowania od szefa CCE z powodu stat, jakie poniosła w związku z całą sprawą.