Zarządca sanacyjny Komputronik SA oraz Komputronik Biznes złożył projekty spisów wierzytelności. Pozwoli to przyspieszyć postępowania. Wierzyciele zapoznając się z projektami mogą zweryfikować zasadność i wysokość przysługujących im kwot, jeszcze przed złożeniem spisu wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Celem jest ograniczenie liczby formalnych sprzeciwów składanych do spisu.

Złożenie projektów ma charakter nieformalny. Do 15 lipca wierzyciele mogą wnioskować o udostępnienie, w formie elektronicznej, dotyczącej ich karty spisu wierzytelności i zgłaszać swoje uwagi.

Na podstawie projektów spisów wierzytelności, we wrześniu 2020 r. nastąpi złożenie wymaganych przez prawo restrukturyzacyjne formalnych spisów wierzytelności Komputronik SA i Komputronik Biznes - zapowiada spółka.

W dalszej kolejności spis wierzytelności musi zostać zatwierdzony przez sędziego-komisarza. To konieczny warunek do zwołania zgromadzenia wierzycieli, a następnie do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne wobec Komputronik SA i Komputronik Biznes zostało wszczęte na wniosek obu spółek 10 marca br., zgodnie z decyzją poznańskiego sądu.