Klienci, którzy mają stałe miejsce zamieszkania poza UE, mogą odzyskać VAT, jeśli kupią w Komputroniku komputery, elektronikę użytkową i sprzęt RTV za minimum 200 zł brutto. Towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii. Usługa Tax Free jest dostępna w jednym z kilkunastu salonów sieci w Białymstoku, Krakowie, Suwałkach oraz Warszawie. Lista placówek i szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się na stronie: www.komputronik.pl/taxfree

Zasady zwrotu VAT-u klientom z zagranicy reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.), a także przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniu ministra finansów.