Zarząd Komputronika podał wstępne, niezaudytowane podstawowe dane finansowe za IV kw. 2019 r. (III kw. roku obrachunkowego 2019). Wyjaśnia, że zdecydował się na ich ujawnienie mając na uwadze straty w wynikach finansowych za I półrocze roku obrachunkowego. Nowe dane wskazują, że jest lepiej niż w minionych kwartałach roku (ostateczne i szczegółowe wyniki IV kw. ub.r. zostaną opublikowane w połowie lutego br.).

Otóż - w oparciu o wstępny szacunek - przychody ze sprzedaży Komputronik SA we wszystkich kanałach w IV kw. ub.r. spadły o ok. 10 proc. r/r. Jest to związane z redukcją sprzedaży niskomarżowej, co z kolei wynika z niewystarczających limitów kupieckich - wyjaśnia zarząd.

Przychody ze sprzedaży w obszarze omni channel (sprzedaż do klientów końcowych poprzez sieć salonów oraz internet) zmniejszyły się o mniej niż 3 proc.

Jednostkowy zysk ze sprzedaży towarów i usług, z uwzględnieniem szacowanych dochodów z bonusów posprzedażnych oraz innych dochodów powiązanych ze sprzedażą produktów i refundacją działań marketingowych, wskazuje niewielką dynamikę spadku, znacząco niższą od spadku przychodów - informuje spółka.


"Istotnie dodatnie" wyniki grupy

Jeśli chodzi o szacunek wyników dla grupy za IV kw. 2019 r., to można spodziewać się uzyskania istotnie dodatnich wyników na wszystkich poziomach (zysku operacyjnego, zysku EBITDA oraz zysku netto). Wszystkie operacyjne spółki z grupy Komputronik uzyskały dodatnie wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk EBITDA grupy w IV kw. 2019 r. przekroczył 12 mln zł - szacuje zarząd.

Jak poinformowano, Komputronik S.A. jak i spółki z grupy dokonały w ostatnich dwóch kwartałach znaczących, trwałych redukcji kosztów.

Komputronik nie przewiduje naruszenia kowenantów ustalonych z bankami finansującymi działalność grupy. W kolejnych okresach zakłada osiąganie pozytywnych skonsolidowanych wyników finansowych.


Bliski koniec kontroli VAT, modyfikacja strategii

Komputronik spodziewa się zakończenia w najbliższych tygodniach trwających od wielu lat kontroli podatkowych dotyczących VAT, co może wpłynąć na możliwość uzyskania dodatkowych limitów kredytu kupieckiego u dostawców (oceniono, że wyniki kontroli będą pozytywne dla spółki).

Zarząd informuje również, że spółka pozyskuje środki na spłatę kredytów bankowych z wpływów z kończących się projektów prowadzonych przez Komputronik Biznes (harmonogram spłat jest powiązany ze spodziewanymi przepływami pieniężnymi z tych projektów), dzięki czemu nie spodziewa się zmniejszenia dostępnego kapitału obrotowego wykorzystywanego do bieżącej działalności handlowej.

Prowadzony jest również proces konsolidacji zasobów tzw. zaplecza sprzedażowego, co uprości i zwiększy efektywność wykonywanych zadań na rzecz najważniejszych spółek z grupy - komunikuje spółka.

Trwają prace nad modyfikacją strategii grupy na lata 2020 – 2024. Priorytetem jest powrót na ścieżkę stabilnego i zrównoważonego rozwoju oraz osiąganie przewidywalnych i rosnących zysków z prowadzonej działalności.