Wezwanie na akcje Komputronika ogłosiła Marinera Invest, w porozumieniu z WB iTotal (kontrolowana przez Wojciecha Buczkowskiego) oraz EKB (kontrolowana przez Krzysztofa i Ewę Buczkowskich). Zamiast podanego wcześniej terminu 8 maja - 6 czerwca, zapisy na sprzedaż akcji potrwają od 23 maja do 23 czerwca. Według nowego harmonogramu transakcje zostaną zrealizowane 28 czerwca.

Celem wezwania i skupu akcji z rąk mniejszościowych akcjonariuszy jest wyprowadzenie Komputronika z giełdy. Koszt przejęcia to 29,3 mln zł według ceny zaproponowanej w wezwaniu (6,50 zł za 1 akcję).