Po zamkniętym zyskiem roku obrotowym 2010/2011 (zakończonym 31 marca), Komputronik znowu jest pod kreską. Stratę ponad 6 mln zł poniósł przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 214,5 mln zł, przeszło 30 mln zł większych niż w II kw. 2010 r. Tak jak zapowiadano wzrosły przychody z usług – z 8 mln zł w II kw. 2010 r. do 10,3 mln zł w II kw. 2011 r. Nadal jednak z tej działalności grupa nie wypracowuje nawet 5 proc. wpływów. 

Mimo straty netto, Komputronik osiągnął zysk z działalności operacyjnej w wysokości 241 tys. zł (rok temu było 1,5 mln zł straty), dzięki obniżeniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (łącznie o ponad 2 mln zł), wynikających ze zmian w składzie grupy. 

Zysk brutto ze sprzedaży zamknął się w kwocie 20,3 mln zł (spadek o 11,4 proc.). Średnia marża wyniosła 9,5 proc., o 3,3 proc. mniej niż w II kw. 2010 r. To zjawisko zarząd tłumaczy tendencją do obniżania marż na rynku IT. Marże zmniejszyły się najbardziej w salonach własnych sieci Komputronika.

Minus po stronie bilansu netto w sprawozdaniu skonsolidowanym wyjaśniono ujemnymi wynikami spółki zależnej Contanisimo z siedzibą w Nikozji, spowodowane odpisami aktualizującymi wartość akcji CCE, które cypryjska firma ma w swoim portfelu. Z kolei w przypadku spółki Komputronik papiery CCE straciły na wartości w sumie prawie 2,5 mln zł, co uwzględniono w kosztach finansowych. Strata netto samego Komputronika (z pominięciem podmiotów zależnych) wyniosła w II kw. 2011 r. 2,3 mln zł przy przychodach 209,5 mln zł.
 
Na koniec II kw. br. wzrosła wartość zobowiązań krótkoterminowych grupy Komputronik z tytułu dostaw i usług – o blisko 4 mln zł w porównaniu ze stanem na dzień 30 czerwca 2010 r. W sumie zobowiązania grupy zwiększyły ze 174,8 mln zł w czerwcu 2010 r. do 197,7 mln zł w końcu II kw. br.