W IV kw. 2018 r. (dla Komputronika był to III kw. roku obrotowego 2018/2019) przychody grupy wyniosły 591,6 mln zł (-7,5 proc. r/r). Zysk netto okazał się natomiast wyraźnie wyższy niż przed rokiem, sięgając 5,79 mln zł (+27 proc. r/r). Zysk operacyjny był o połowę większy (9,66 mln zł).

Po 3 kwartałach roku obrotowego (1 kwietnia - 31 grudnia 2018 r.) Komputronik wypracował 1,56 mld zł przychodów (-2,1 proc. r/r) i 8,66 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom (-6,8 proc.).

Sprzedaż w kraju wyniosła 1,105 mld zł (za granicę - 455 mln zł).

Największe obroty - ponad 1 mld zł - wygenerowała sprzedaż sprzętu IT i mobilnego.

Marża handlowa wzrosła do 11,2 proc. z 10,3 proc. przed rokiem.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się o blisko 6 proc.

Komputronik komentuje, że grupa koncentrowała się na zwiększeniu rentowności transakcji, ograniczając niskomarżową sprzedaż hurtową. Powodem są rosnące koszty operacyjne z jednej strony, a z drugiej ograniczone limity ubezpieczeniowe dla dostawców. Ponadto spółka nie uzyskała odpowiednio długich terminów płatności, co spowodowało rezygnację z niektórych transakcji o niskich marżach i wysokich wolumenach.

Zarząd w sprawozdaniu finansowym zwraca uwagę na właściwą politykę zakupową, która w obecnej sytuacji rynkowej (szybko zmieniające się technologie wprowadzane do sprzedaży, wzrost znaczenia e-commerce, spłaszczenie polityki cenowej konkurentów) w jego ocenie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania marży handlowej.

Jednostkowo Komputronik SA po 3 kwartałach roku finansowego miał 1,4 mld zł przychodów (-5 proc. r/r) i 7,82 mln zł zysku netto (-15 proc.). W IV kw. 2018 r. zysk był natomiast wyższy o 24 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. (4,72 mln zł).