W minionym roku rozrachunkowym (1 kwietnia 2018 r. - 31 marca 2019 r.) spółki z grupy Komputronik wypracowały 1,998 mld zł przychodów, o 2,3 proc. mniej niż w poprzednim roku. Zysk operacyjny zwiększył się o 74 proc., do 16,6 mln zł. Grupa wypracowała 7,9 mln zł zysku netto wobec ponad 37 mln zł straty w ub.r.

Sam Komputronik SA miał jednostkowo 1,791 mld zł przychodów i 9,5 mln zł zysku netto.

Skonsolidowana marża brutto zwiększyła się z 10,8 proc. w 2017 r. do 11,3 proc., generując zysk na sprzedaży w wysokości 225,5 mln zł (+2 proc. r/r). Jednostkowo marża wzrosła z 9,5 proc. do 10 proc.


Ubezpieczyciele obniżyli limity

Zarząd w sprawozdaniu finansowym przekonuje, że marża za ub.r. byłaby jeszcze wyższa, gdyby grupa miała pełną swobodę wyboru dostawców. Nie było to jednak możliwe ze względu na cięcie limitów ubezpieczeniowych w I kw. 2019 r. (IV kw. roku finansowego) przyznanych Komputronikowi.

W rezultacie poznańska grupa musiała w większym stopniu polegać na limitach dostawców. Kupowała więc u tych, którym ubezpieczyciele nie przykręcili tak mocno śruby, a nie tych, którzy mieli lepsze ceny czy wyższe bonusy.
 
Prezes Wojciech Buczkowski w liście do akcjonariuszy przyznaje, że dostępność ubezpieczeń terminowej zapłaty przez kontrahentów była dla grupy głównym czynnikiem wpływający negatywnie na działalność w minionym roku.

"Wielkość limitów przyznawanych przez ubezpieczycieli dostawcom emitenta była niewystarczająca, co skutkowało koniecznością zamawiania towarów w mniejszych partiach, z krótszymi terminami płatności, lub nawet istotnym zmniejszeniem zaangażowania kapitałowego w tzw. niestrategiczne grupy towarowe." - wyjaśnia szef grupy.

W ub.r. ze względu na silną presję cenową konkurentów ograniczono sprzedaż niskomarżowych produktów, stopniowo podnoszono marże, głównie w kanałach detalicznych, optymalizowano koszty pośrednie sprzedaży, m.in. spedycji, czasochłonności operacji magazynowych i narzutu kosztów produkcji (w całym roku koszty sprzedaży wzrosły o 1 proc.). W rezultacie marże grupy zwiększyły się mimo zmniejszenia obrotów. Jednak ten trend ograniczyły wspomniane działania ubezpieczycieli w I kw. br.


Polski rynek bliżej stabilizacji

Prezes Komputronika odnotowuje jednak pozytywne skutki działań podjętych przez administrację, które w jego ocenie zwiększają przestrzeń dla uczciwych podmiotów. Według sprawozdania prognozy na 2019 r. zakładają umiarkowany wzrost rynku o 3-5 proc. Zwrócono uwagę na "ogromny potencjał do wykorzystania w zakresie e-commerce". Udział sprzedaży internetowej w branżach IT, RTV i AGD w Polsce to 23 proc., w Niemczech - 30 proc., a w Czechach już ponad 40 proc.

"Polski rynek dojrzewa i stabilizuje się, procesy konsolidacyjne wyraźnie zmniejszają swoją intensywność. Dominuje pogląd, że większość graczy z tej branży koncentruje się na zrównoważonym, przewidywalnym rozwoju, któremu będzie towarzyszyła rozsądna marża." - podsumowuje Wojciech Buczkowski.