Broadcom za 10,7 mld dol. kupił dział enterprise Symanteca. Uzyskał również prawa do marki jednego z liderów rynku bezpieczeństwa cyfrowego. Wstępną umowę podpisano w sierpniu br. Przejętym biznesem będzie nadal kierował dotychczasowy dyrektor, Art Gilliland.

Wskutek sprzedaży samodzielność uzyska biznes konsumencki Symanteca, który będzie funkcjonował pod nazwą NortonLifeLock - te dwie linie produktów będą stanowić trzon nowej spółki. Obie części byłego już Symanteca generowały mniej więcej po połowie obrotów firmy (ok. 2,5 mld dol. rocznie). Natomiast znaczną większość zysków - ok. 90 proc. - segment konsumencki, według informacji szefa Symanteca z sierpnia br. Negocjacje dotyczące sprzedaży ujawniono wkrótce po tym, jak biznes enterprise odnotował spadek obrotów w minionym roku finansowym o 10 proc, mimo że rynek bezpieczeństwa cyfrowego w przedsiębiorstwach rośnie. Cały Symantec miał zysk niższy o 6 proc. r/r. W maju br. dotychczasowy CEO, Greg Clark, złożył rezygnację. Jednak w ostatnim kwartale przed przejęciem wyniki poprawiły się.

Gilliland twierdzi że Broadcom „buduje jedną z wiodących firm infrastrukturalnych na świecie”. Producent czipów przejął w ub.r. m.in. software'ową korporację CA Technologies. Symantec wzbogaci ofertę oprogramowania dla przedsiębiorstw Broadcoma. Dzięki przejściu pod skrzydła tej firmy Gilliland liczy na większy wzrost i szybsze tempo wdrażania innowacji.


"Nowy" Symantec dla największych

Broadcom zamierza skoncentrować się na sprzedaży Symanteca największym korporacjom z listy Global 2000. Niewiadomą pozostaje dalsza współpraca z partnerami w sektorze przedsiębiorstw. Przed finalizacją zakupu pojawiały się informacje, że "nowy" Symantec zależny od producenta czipów będzie obsługiwał dużych klientów bezpośrednio, jednak obie firmy nie wyjaśniły tej kwestii. Decyzje miały zapaść po finalizacji zakupu.

Broadcom potwierdził natomiast zwiększenie inwestycji w produkty do ochrony punktów końcowych, sieci oraz w DLP. Jednocześnie chce ograniczyć wydatki w mniej rentownych jego zdaniem obszarach (zatem mogą to być wszystkie poza wyżej wymienionymi). Z zapowiedzi wynika, że cięcia obejmą sprzedaż, marketing, administrację przejętej firmy. Broadcom liczy na synergie kosztowe w kwocie 1 mld dol.


NortonLifeLock dla konsumentów i małych firm

Na czele NortonLifeLock pozostanie dotychczasowy szef Symanteca, Richard Hill. Zapowiada, że firma skoncentruje się na konsumentach i małych firmach.  

I tu nie obejdzie się bez restrukturyzacji - dyrektor finansowy nowej firmy zapowiedział dostosowanie struktury kosztów do nowych warunków.

We wrześniu br. informowano o rozmowach w sprawie przejęcia kontroli nad biznesem konsumenckim Symanteca przez fundusze Permira i Advent International kosztem 16 mld dol.

Symantec działał od 1982 r.