Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG uzyskają ochronę konsumencką w relacjach z innymi przedsiębiorcami, np. prawo do reklamacji takie jak konsumenci - przewiduje ogłoszony w marcu br. projekt zawarty w pakiecie ustaw Przyjazne Prawo. W minionym tygodniu powinny zakończyć się 21-dniowe konsultacje projektu. Na razie nie podano ich efektu.

Zgodnie z propozycją przedsiębiorcy uzyskają ochronę prawną taką jak konsumenci, gdy - jak to określa ministerstwo - "czynność prawna nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego". Co to znaczy? Np. mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności - tłumaczy resort przedsiębiorczości i technologii.

Podaje też przykład Francji, z którego wynika, że przedsiębiorca np. w razie zakupu od innej firmy jest objęty taką ochroną jak konsument, o ile przedmiot transakcji nie jest związany z jego główną działalnością gospodarczą. W polskich warunkach wymagałoby to naturalnie doprecyzowania.

Ministerstwo przekonuje, że takie rozwiązanie jak konsumenckie prawa dla biznesu to nic nadzwyczajnego. Według niego przepisy umożliwiające ochronę konsumencką w czynnościach prawnych zawieranych między przedsiębiorcami stosują np. Francja, Niemcy, Dania, Słowacja, Grecja i Włochy. W Polsce miałyby objąć - jak podaje resort - 2,7 mln osób zarejestrowanych w CEIDG.


Prawo do błędu

Projekt pakietu ustaw Przyjazne Prawo obejmuje również inne rozwiązania. Jednym z nich jest "prawo do błędu" dla firm z rejestru CEIDG.
 
Mianowicie w razie naruszenia przepisów związanych z działalnością gospodarczą, przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, jeżeli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez organ terminie. Nie uniknie jednak kary w razie kolejnych naruszeń lub gdy popełni poważne wykroczenie czy przestępstwo.

Wśród najważniejszych propozycji pakietu jest m.in. wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Propozycja ta polega na odejściu od restrykcyjnego terminu płatności podatku VAT od importu (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej) i powszechnym wprowadzeniu rozliczenia na zasadach ogólnych (co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7).

Pakiet Przyjazne Prawo to ponad 70 zmian. Celem jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm – przekonuje minister Jadwiga Emilewicz.