Asseco Poland nie odpuszcza ZUS-u. Podpisało kolejny duży kontrakt z zakładem. Spółka wygrała przetarg na „Rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) - w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS” (część A zamówienia). Wartość umowy to 23,2 mln zł brutto.

Asseco rywalizowało o zamówienie z drugą największą polską firmą informatyczną – Comarchem, który startował w przetargu w konsorcjum z gliwicką spółką Softiq. Konkurenci zaoferowali jednak wyższą cenę niż Asseco – 24,3 mln zł brutto. To przeważyło o wyborze wykonawcy. Cena była najważniejszym kryterium wyboru - 60 pkt, a pozostałe to poziom dostępności usług (SLA) – 30 pkt i doświadczenie personelu – 10 pkt. ZUS gotów był przeznaczyć na realizację zadania do 29,6 mln zł brutto.

Kontrakt w ramach PUE to nowy obszar działania Asseco w ZUS. Realizację zamówienia zaplanowano na 4 lata. Z Platformy Usług Elektronicznych korzystają pracodawcy, osoby ubezpieczone, lekarze, a także świadczeniobiorcy. W ramach tego systemu działa aplikacja ePłatnik. Pracownicy za pośrednictwem PUE mogą m.in. korzystać z elektronicznej obsługi niektórych wniosków, a lekarze m.in. wystawiają e-zwolnienia.

– Widzimy ożywienie w sektorze administracji w zakresie nowych projektów IT. Z optymizmem patrzymy na nadchodzące miesiące – komentuje Arkadiusz Wójcik, dyrektor pionu ubezpieczeń społecznych w Asseco Poland. Dodaje, że w jednostkach odpowiedzialnych za sektor publiczny spółka zwiększyła zatrudnienie od początku roku o ok. 10 proc. i wciąż poszukuje nowych osób.

Kolejny kontrakt pokazuje, że Asseco odzyskuje pole w ZUS po przegranej w megaprzetargu w ub.r. na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego (wybrano ofertę Comarchu wartą 242 mln zł).

W ostatnim roku spółka podpisała szereg umów z państwową ubezpieczalnią, wprowadziła m.in. modyfikacje w KSI. Podpisała także umowę na wprowadzenie zmian w KSI ZUS w związku z nowymi regulacjami w zakresie przechowywania akt pracowniczych. Opiewa ona na kwotę 24,5 mln zł brutto.

Asseco zawarło też nową umowę ramową na modyfikację KSI ZUS. Kontrakt o wartości niemal 350 mln zł brutto obejmuje 4 lata. Asseco, jako jeden z dwóch dostawców, będzie ubiegało się o poszczególne projekty w ramach mniejszych przetargów.