Nexera i Nokia podpisały 5-letni kontrakt na zarządzanie siecią światłowodową. W ramach umowy fiński koncern zapewni zarządzanie siecią ze swojego centrum usług w Bydgoszczy. Zajmie się także utrzymaniem sieci światłowodowej w czterech województwach.

Nexera to nowy podmiot na polskim rynku. Działa od końca ub.r. Jest wspólnym przedsięwzięciem funduszu Infracapital i Nokii. Buduje sieć światłowodową o przepustowości min. 100 Mb/s na 13 obszarach w 4 województwach: warmińsko - mazurskim, kujawsko - pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim. Sieć będzie działać w modelu hurtowym, oferując dostęp lokalnym ISP. Powinna do 2020 r. dotrzeć do miejsc, gdzie obecnie infrastruktury Internetu nie ma lub cechuje go niska przepustowość.

Spółka jest beneficjentem 13 konkursów prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Inwestycja ma pomóc w spełnieniu wymagań Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Jak podaje spółka, sieć wybudowana przez Nexerę obejmie 282,6 tys. gospodarstw domowych z "białymi adresami NGA" (czyli bez dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s) i przeszło 2,6 tys. szkół. Współfinansowanie inwestycji przez fundusze europejskie w ramach POPC wyniesie 518,6 mln zł.