Polska Grupa Górnicza rozstrzygnęła postępowanie na "zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A.". Wybrano ofertę COIG, spółki zależnej Wasko, która nie miała konkurentów w przetargu.

Spółka ma zapewnić wsparcie serwisowe systemu SZYK2, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Maksymalna wartość 4-letniego kontraktu wynosi 122,97 mln zł brutto. W tym wartość usług ryczałtowych to 120,7 mln zł. Reszta jest przeznaczona na usługi rozwojowe i dodatkowe.

Kwota jest niższa, niż oczekiwało COIG w złożonej ofercie (130,8 mln zł). Z drugiej strony Polska Grupa Górnicza zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 117,5 mln zł. Oferty otwarto w końcu marca br.

Zamówienie obejmuje m.in. zadania administracyjne, rozwój oprogramowania, udostępnienie zasobów centrum danych wykonawcy, kolokację, zarządzanie hurtownią danych.

To kolejny w tym roku przetarg na obsługę systemów informatycznych w górnictwie, w którym wybrano ofertę COIG.

Spółka jest w sporze z miastem Katowice w sprawie kontraktu na dostawę systemu ERP i dodatkowe świadczenia. Niedawno złożyła pozew w sądzie.