Ministerstwo Finansów ogłosiło szereg działań w ramach tarczy antykryzysowej, które mają ulżyć przedsiębiorcom w trudnym okresie pandemii.

Fiskus deklaruje m.in. możliwość zawieszenia kontroli i postępowań podatkowych - na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Wniosek w tej sprawie powinien złożyć podatnik. Skarbówka może także z własnej inicjatywy czasowo wstrzymać kontrole czy postępowania.

Resort finansów umożliwił też wsteczne rozliczanie strat podatkowych w PIT i CIT - stratę poniesioną w 2020 r. będzie można odliczyć od dochodu w 2019 r. Trzeba jednak spełnić pewne warunki - podaje MF.

Ponadto m.in.:

- wyłączono stosowanie przepisów dotyczących złych długów w PIT i CIT - tylko w stosunku do dłużników. Wierzyciele nadal mogą korzystać z ulgi

- mali podatnicy mogą zrezygnować z uproszczonych zaliczek do końca 2020 r. i obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na zasadach ogólnych (zapłacą niższe zaliczki)

- wydłużono termin na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

- przedłużono do 31 lipca termin składania CIT-8, ale jedynie dla organizacji pozarządowych

- przełożono z kwietnia na lipiec wprowadzenie nowego JPK_VAT dla dużych firm

 

To niektóre przykłady działań w ramach tarczy antykryzysowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.