Według badania Antal Market Research przeprowadzonego w polskich firmach średni wskaźnik odpływu pracowników z organizacji wynosi 10,8 proc., a dla branży IT – 8,8 proc. Szacuje się, że przedsiębiorstwo w wyniku dobrowolnego odejścia pracownika traci od 50 do 100 proc. jego rocznego wynagrodzenia, w zależności od tego czy jest to osoba z niższego szczebla czy ekspert – w ocenie iniJob.com. Tracąc fachowców firmy muszą liczyć się nie tylko z bezpośrednimi kosztami (mniejszy przychód z powodu niemożności realizacji niektórych zadań), lecz także z pośrednimi, związanymi ze spadkiem motywacji w zespole czy obniżeniem wydajności pozostałych pracowników.

Co gorsza odchodzących specjalistów IT coraz trudniej będzie zastąpić. Liczbę wakatów w ub.r. szacowano na niemal 50 tys. Według prognozy szkoły programowania Kodilla.com do 2020 r. przychody przedsiębiorstw z sektora IT będą zwiększać się o ok. 10 proc. rocznie. Oznacza to, że zapotrzebowanie na fachowców IT będzie rosnąć, a tym samym konkurencja o pracownika.  

Oto symulacja kosztów dobrowolnego odejścia fachowców IT według obliczeń iniJob.com, na przykładzie firmy zatrudniającej 100 pracowników. Wynika z niego, że cena utraty jednego programisty JAVA/JEE/J2EE to aż 66 – 132 tys. zł. Gdy wskaźnik dobrowolnej rotacji rośnie, zwiększają się także straty przedsiębiorstwa.

 

Strata firmy, gdy

odchodzi 9 pracowników
(wg średniego wskaźnika dobrowolnego odejścia w branży IT - 8,8 proc.)

Strata firmy, gdy odchodzi 16 pracowników
(tj. o 7 pracowników więcej w porównaniu do średniego wskaźnika dobrowolnego odejścia w branży IT)

9 000 zł brutto/miesięcznie - pensja starszego programisty aplikacji mobilnych*

486 000 - 972 000 zł

864 000 - 1 728 000 zł

11 000 zł brutto/miesięcznie - pensja starszego programisty JAVA/JEE/J2EE **

594 000 - 1 188 000 zł

  1. 1 056 000 - 2 112 000 zł

    
*Wynagrodzenie całkowite starszego programisty aplikacji mobilnych zatrudnionego na umowę o pracę wynosi od 8 500 do 13 500 zł brutto wg „Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017”

**Wynagrodzenie całkowite starszego programisty JAVA/JEE/J2EE zatrudnionego na umowę o pracę wynosi od 9 500 do 12 200 zł brutto wg „Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017”

 

Ekspert iniJob.com radzi, by w celu zmniejszenia dobrowolnej rotacji w firmie wdrożyć strategiczne podejście, a nie jednorazowe działania typu podwyżki.

– Podwyżki czy dodatkowe benefity już nie wystarczają, by zatrzymać pracownika, szczególnie w branży IT. Np. programiści oczekują możliwości ciągłego uczenia się i rozwijania swoich umiejętności. Część specjalistów IT jest gotowa pracować za niższe wynagrodzenie, aby uczestniczyć w innowacyjnych projektach, dzięki którym ich wartość na rynku pracy wzrośnie – twierdzi Konrad Dębkowski z iniJob.com.

W ocenie iniJob.com rozwój i dokształcanie się pracowników są często niedocenianym elementem budowania kapitału organizacji i zapobiegania wysokiej rotacji. Wciąż pokutuje pogląd, że inwestowanie w kadrę jest nieopłacalne dla przedsiębiorców i niesie za sobą więcej zagrożeń niż zysków, m.in. dlatego że wyszkolony pracownik odejdzie po jakimś czasie do konkurencji. Jednak właśnie brak inwestycji w rozwój skłania do odejścia - powoduje często znudzenie i budzi potrzebę poszukiwania nowych wyzwań zawodowych.

Według raportu firmy Deloitte 58 proc. organizacji nie jest przygotowanych na zmieniające się potrzeby pracowników dotyczące rozwoju zawodowego. Wynika z niego, że zarządzanie rozwojem i doskonaleniem umiejętności ludzi powinno być oparte o ich osobiste cele, a nie tylko o cele biznesowe firmy. Aby spełnić te oczekiwania warto zbierać opinie pracowników z pomocą odpowiednich narzędzi, a nie tylko opierać się na intuicji.