Kredyt na innowacje technologiczne w ramach programu Inteligentny Rozwój jest przeznaczony na wsparcie inwestycji w nową technologię, która umożliwia MŚP wytwarzanie nowych lub ulepszonych produktów i usług, w porównaniu z tymi obecnie dostępnymi w Polsce. Środki można przeznaczyć np. na zakup praw własności przemysłowej, inwestycje w wyniki badań i wiedzę techniczną (m.in. projekty, ekspertyzy, doradztwo). Wysokość premii zależy od regionu. Nie może przekroczyć 6 mln zł. Maksymalna wartość wydatków na projekt to 50 mln euro. Środki własne firmy muszą stanowić minimum 25 proc. kosztów inwestycji.

Nabór wniosków trwa do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.