W ramach programu „Certyfikowany Partner Kroll Ontrack” partnerzy otrzymali dostęp do serwisu z materiałami szkoleniowymi i marketingowymi. Uproszczono proces certyfikacji – aby otrzymać status certyfikowanego partnera Kroll Ontrack, wystarczy teraz rejestracja online.

Program umożliwia resellerom poszerzenie oferty o rozwiązania do odzyskiwania i kasowania danych oraz zarządzania nimi w MS Exchange i SharePoint. Uprawnia także do korzystania z prowizji, ofert, promocji, konkursów. Konsultanci mają zapewnić wsparcie partnerom i ich klientom. Kroll Ontrack udostępnia ponadto narzędzia sprzedażowe i marketingowe oraz materiały edukacyjne. 

Z najnowszego badania firmy wynika, że czterech na pięciu (81 proc.) resellerów dostrzega wśród klientów zapotrzebowanie na profesjonalne usługi odzyskiwania danych. Większość (93 proc.) deklaruje, że ich klienci, w wyniku pracy nad odzyskiwaniem danych, kupili dodatkowe produkty lub usługi. Okazało się, że usługi odzyskiwania danych pozwalają dostawcom na osiąganie dodatkowych zysków, wynikających zarówno z dystrybucji innych usług IT, oprogramowania, jak i sprzętu.

Pomoc w przypadku utraty danych i problemów związanych z ich kasowaniem umożliwia także resellerom osiąganie innych korzyści. Ponad trzy czwarte (77 proc.) partnerów handlowych deklaruje, że znajdujące się w ich portfolio usługi odzyskiwania danych umożliwiają budowanie lojalności klientów i zmniejszają ich rotację. 

– Rozmowy z partnerami potwierdzają, że ich wyniki handlowe rosną dzięki świadczeniu usług odzyskiwania danych. Sprzedawcy dostrzegają zwiększenie lojalności klientów. Pomaga to budować zaufanie i przekonanie wśród klientów, że mogą zwrócić się do resellerów o pomoc nawet w najbardziej skomplikowanych kwestiach – podsumowuje Adam Kostecki, specjalista do spraw rozwoju i bezpieczeństwa w Kroll Ontrack.