W dniu 17 marca premier Beata Szydło powołała Krzysztofa Szuberta na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Będzie odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe. Został także Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. To nowe stanowisko, utworzone kilka dni temu.

Pełnomocnik ma zająć się m.in. analizą barier ograniczających tworzenie jednolitego rynku i przedstawić propozycje ich zniesienia, jak również opracować rozwiązania prawne i organizacyjne zmierzające do urzeczywistnienia tej idei. Określi także kierunki rozwoju gospodarki elektronicznej, spójnej z zasadami Jednolitego Rynku Cyfrowego. Odpowiada ponadto za współpracę z państwami UE w tym obszarze.

Krzysztof Szubert od końca 2015 r. był związany z resortem cyfryzacji jako doradca strategiczny minister Anny Streżyńskiej, a w maju 2016 r. został pełnomocnikiem ministra ds. współpracy międzynarodowej. W latach 2015-2016 był członkiem rady ds. cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. 

Od 2012 r. był ministrem cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club (BCC), a także inicjatorem i przewodniczącym Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI).

Krzysztof Szubert od 1998 r. był prezesem zarządu i dyrektorem zarządzającym Connect Distribution. W ubiegłym roku sprzedał swoje udziały. Stery spółki przejął Sławomir Karpiński, dotychczasowy wiceprezes zarządu. 

Udziały w Connect objął natomiast Bartosz Stebnicki, wcześniej akcjonariusz S4E, który w ub.r. zawarł umowę sprzedaży pakietu kontrolnego w spółce ABC Dacie. Przez ponad 10 lat był country managerem oraz sales managerem EMC (w latach 2000 - 2010).