„Z całą mocą oświadczamy, że nie ma żadnych przesłanek czy obaw uzasadniających likwidację stanowisk pracy czy upadłości spółki. Nasza firma prowadzi normalną działalność handlową, jak zwykle rzetelnie i uczciwie traktując swoich partnerów handlowych.” – poinformowało naszą redakcję w oświadczeniu Przedsiębiorstwo Handlowe A-T.

Dystrybutor z siedzibą w Krotoszynie w Wielkopolsce znalazł się pod lupą służb. W styczniu br. we wspólnej akcji CBŚP i wielkopolskiej skarbówki zatrzymano 4 osoby, m.in. prezesa spółki (następnie sąd orzekł wobec niego areszt).

„W dniu 22 stycznia 2020 r.  wobec spółki funkcjonariusze policji skierowali żądanie wydania określonych dokumentów, które oczywiście natychmiast zostały im wydane. W tym samym dniu prezes spółki oraz dwie z naszych pracownic zostali doprowadzeni na przesłuchanie do prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Czynności z udziałem naszych pracowników trwają, co nie ma jednak żadnego wpływu na normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa spółki. Podjęte działania zapewniły właściwy skład osobowy organów spółki i kadry zarządczej.” – informuje A-T o ostatnich wydarzeniach związanych z firmą.

 

Prokuratura: uczestniczyli w karuzeli

Wrocławska prokuratura utrzymuje, że spółka uczestniczyła w karuzeli VAT w obrocie m.in. sprzętem komputerowym i telefonami. Według śledczych odniosła korzyść majątkową w kwocie ponad 27 mln zł, a podejrzani mieli wyłudzić ponad 28 mln zł zwrotu VAT. Zabezpieczono 30 mln zł na majątku spółki.

Służby podały, że ostatnie działania m.in. wobec firmy z Krotoszyna stanowią element zakrojonego na szeroką skalę postępowania, w którym straty skarbu państwa oceniono na 1 mld zł, a zatrzymano w sprawie ponad 30 osób. Prokuratura mówi o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, wyłudzającej VAT w latach 2013 – 2018.

A-T w związku z toczącym się postępowaniem nie komentuje zarzutów. Zaznacza, że działalność spółki jest od kilku lat kontrolowana przez organy administracji skarbowej, z którymi spółka pozostaje w sporze administracyjnym.

Podkreśla natomiast, że kontynuuje działalność i zawiera porozumienia z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

„Przedsiębiorstwo Handlowe A-T SA w restrukturyzacji kontynuuje restrukturyzację w ramach sądowego postępowania sanacyjnego, podpisując kolejne porozumienia z wierzycielami, czyli zmierzając do oczekiwanego rezultatu.” – zapewnia spółka.


Skarbówka wstrzymała zwrot VAT-u

Zgodnie z decyzją kaliskiego sądu postępowanie sanacyjne A-T na wniosek spółki otwarto w listopadzie 2018 r. Ten krok poprzedziło zatrzymanie przez skarbówkę zwrotu 29 mln zł VAT.

Otóż II wielkopolski urząd skarbowy w Kaliszu we wrześniu 2018 r. przesunął termin zwrotów VAT dla A-T za czerwiec i lipiec 2018 r. Kolejne decyzje wstrzymały zwroty za sierpień i wrzesień 2018 r. W 2019 r. kaliska skarbówka nadal odraczała terminy zwrotów. Z kolei wskutek rozpoczęcia sanacji banki wstrzymały finansowanie spółki i wypowiedziały umowy kredytowe.

W lutym 2019 r. zarządca złożył w sądzie spis wierzytelności A-T, który został zatwierdzony przez sędziego komisarza w październiku 2019 r.


700 mln zł przychodów

Przedsiębiorstwo Handlowe A-T SA istnieje od 1990 r., a od 2003 r. działa jako spółka akcyjna. Głównym udziałowcem jest współzałożyciel firmy, Adam Tyrakowski. W 2018 r. A-T wypracowało blisko 700 mln zł przychodów, o 6 proc. mniej niż w 2017 r. Miało -965 tys. zł straty na sprzedaży. Strata netto wyniosła -7,8 mln zł. Przyczyniły się do tego głównie decyzje organów skarbowych i dokonane w rezultacie odpisy. Na koniec 2018 r. A-T miało 165 mln zł aktywów obrotowych i 41 mln zł kapitału własnego.

Spółka zatrudnia według własnej informacji 760 osób. Posiada szeroki asortyment. Prowadzi handel hurtowy, detaliczny, a także internetowy. W ofercie ma m.in. elektronikę (smartfony, tablety, komputery, komponenty do PC, konsole i in.), artykuły elektryczne i oświetleniowe, chemiczne, farmaceutyczne, spożywcze.

Centrum biurowo - magazynowe spółki w Krotoszynie ma 30 tys. m kw. powierzchni. Miesięcznie, według własnych danych, A-T obsługuje ponad 80 tys. klientów. Ma ponad 60 sklepów z asortymentem elektryczno – oświetleniowym i 7 biur handlowych w całym kraju. Od 2015 r. prowadzi sprzedaż także we własnym e-sklepie. Zamknięto natomiast stacjonarne saloniki prasowe jako nieopłacalną działalność.