Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska podwyższył długoterminową rekomendację dla AB z "trzymaj" do "kupuj", obniżając jednocześnie cenę docelową do 30,50 zł za 1 akcję.

DM wyjaśnia zmianę nastawienia spadkiem ceny akcji AB i pojawieniem się wysokiego, dwucyfrowego potencjału wzrostu kursu. W chwili sporządzenia raportu (20 lipca) papiery spółki na giełdzie wyceniano na 18,40 zł.

Analitycy wskazują, że miniony okres nie był łatwy dla wrocławskiej spółki: IV kw. roku finansowego AB 2017/2018 (czyli II kw. 2018 r.) był kolejnym kwartałem erozji zysków.

"Oczekujemy w 2017/18 pogorszenia wyników finansowych AB w związku ze spadkiem tempa wzrostu przychodów, skutkującego osłabieniem pozytywnego efektu dźwigni operacyjnej, presją na marżę zysku brutto na sprzedaży wynikającą z agresywnej konkurencji (ALSO), która powiększa udział w polskim rynku oraz presją na niektóre pozycje kosztowe, głównie koszty pracy" - stwierdza raport DM BOŚ. AB poda wyniki za rok obrotowy we wrześniu.

Przychody grupy zdaniem analityków zmniejszyły się w II kw. 2018 r. o ok. 3 proc. Jako przyczyny wskazano: brak nowych przetargów publicznych, umocnienie pozycji rynkowej ALSO oraz osłabienie popytu. W mniejszym stopniu był natomiast widoczny pozytywny wpływ utrzymującej się słabości Action oraz odmrożenia inwestycji w sektorze MŚP.

DM BOŚ zakłada niższe zapotrzebowanie AB na kapitał obrotowy w związku ze spowolnieniem wzrostu sprzedaży oraz spadku wskaźnika długu netto do EBITDA na koniec 2017/18, do 2,7x w porównaniu z 2,9x w 2016/17.

Zdaniem DM BOŚ w roku 2017/2018 AB wypracowało 8,373 mld zł skonsolidowanych przychodów oraz 59,4 mln zł zysku netto. W roku 2016/2017 było to odpowiednio 8,278 mld zł oraz 67,8 mln zł.

W aktualnym roku obrotowym 2018/2019 analitycy spodziewają się jednak poprawy wyników grupy wobec minionego roku - do 9,085 mld zł przychodów oraz 63,5 mln zł zysku netto, czyli AB powinno poradzić sobie z presją ze strony konkurencji czy rosnących kosztów pracy.