Rozbudowa oferty, zwłaszcza w segmencie pamięci masowych, poszerzenie bazy partnerów handlowych i klientów, koncentracja na rozwiązaniach „inteligentnej transformacji” przedsiębiorstw - to zasadnicze cele Lenovo Data Center Group na najbliższe lata – wynika z prezentacji podczas spotkania z dziennikarzami.

Aktualna strategia grupy zakłada dwukrotny wzrost obrotów. Roman Sioda, Country Leader Lenovo DCG w Polsce, liczy, że w kraju taki poziom zostanie osiągnięty w ciągu 2 lat. Przewiduje także rozwój sieci partnerów handlowych. Poinformował również, że DCG szykuje nową ofertę – urządzenia jako usługa (HaaS), która pojawi się na polskim rynku w przyszłym roku. Szczegóły dotyczące asortymentu i warunków finansowania są aktualnie opracowywane.

Przedstawiciele DCG podkreślali, że jedyną drogą na rynek rozwiązań grupy jest kanał sprzedaży.

„100 proc. biznesu odbywa się poprzez partnerów, nie konkurujemy z nimi” – zapewniał Jakub Rogulski, Senior Sales Engineer, BI & Infrastructure w Lenovo Technology. Organizacyjnie DCG dzieli się na dwa sektory: publiczny i komercyjny. Ten drugi realizuje większość sprzedaży. Jak zapewniano, około połowy obrotów w kraju DCG generuje w sektorze małych i średnich organizacji i zamierza wspólnie z partnerami rozwijać się w tym segmencie, jak również poszerzać współpracę z dużymi przedsiębiorstwami i korporacjami.

Jak podkreślano, DCG w Polsce tak jak i na świecie przechodzi transformację. Poszerzana jest oferta. We wrześniu br. w  związku z zawarciem strategicznego partnerstwa z NetApp została wzbogacona o rozwiązania wykorzystujące pamięci masowe tego dostawcy. Zapowiedziano, że współpraca z NetApp będzie rozwijana na rynkach europejskich.

Wizja transformacji Lenovo to „być najbardziej zaufanym dostawcą na rynku w ramach ekosystemu partnerskiego” – poinformował szef DCG w Polsce.

Podczas prezentacji pokazano wyniki badania szefów IT, według którego 52 proc. badanych firm przebuduje swoją infrastrukturę, aby stała się bardziej elastyczna, a 39 proc. będzie chciało zmienić swój model biznesowy wspólnie z zaufanymi partnerami (dane The Wall Street Journal).

„Działania w ramach ekosystemu partnerów są cenione przez klientów, jako wartość dodana w ich działalności” – zapewnia Roman Sioda.

Ja wskazano, dla klientów kluczowe są obecnie takie cechy jak niezawodność, bo czas ewentualnych przestojów i problemów jest kosztowny, do tego liczy się wydajność i TCO, bo użytkownik chce za swoją cenę dostać jak najwięcej. Kolejnym istotnym czynnikiem decydującym o zakupie jest łatwość obsługi, konfiguracji, zarządzania.


„Inteligentna transformacja”

Podkreślano szybki rozwój globalny DCG w ostatnim okresie – w segmencie serwerowym wyniósł 46 proc., na rynku macierzy flash przekroczył 100 proc. w minionym roku, a na całym rynku pamięci masowych – 30 proc. w ujęciu kwartał do kwartału. Grupa zamierza znacznie zwiększyć sprzedaż w najbliższych latach, wykorzystując trendy na rynku IT. Wśród najważniejszych jest transformacja cyfrowa, cyberbezpieczeństwo, analityka biznesowa.

„Zawrotne sumy są inwestowane w świat cyfrowy” – podkreślił Roman Sioda. Jego zdaniem transformacja cyfrowa przedsiębiorstw staje czymś naturalnym i pożądanym. Według IDC wydatki na nią sięgną na świecie 1,3 bln dol., a w ciągu najbliższych 2 lat 72 proc. organizacji będzie rozwijać strategie transformacji cyfrowej.

Globalna strategia Lenovo zakłada koncentrację na „inteligentnej transformacji”. Obejmuje ona takie obszary jak chmura (transformacja chmurowa). „W naszym wydaniu chmura to coś, co automatyzuje procesy w przedsiębiorstwie” – wyjaśnia Jakub Rogulski.

Kolejnym priorytetem jest analityka biznesowa.

„To bardzo ważny obszar dla nas. Globalnie inwestujemy w niego duże środki” – poinformował Roman Sioda. Podczas spotkania podkreślano zwłaszcza znaczenie oferty z SAP HANA dla DCG i zapowiadano jej rozwój. Jak dotąd Lenovo dostarczyło na świecie ponad 9 tys. systemów z SAP HANA (to ok. 50 proc. rynku).

Innym elementem „inteligentnej transformacji” jest sztuczna inteligencja. W Polsce komercyjne wdrożenia wykorzystujące AI realizowano już w bankowości i służbie zdrowia. Lenovo zamierza przeznaczyć globalnie 1 mld dol. na badania i rozwój w obszarze sztucznej inteligencji oraz Internetu rzeczy.

W skład oferty inteligentnej transformacji wchodzą też „rozwiązania” - prekonfigurowane, przygotowane do szybkiego wdrożenia, co jest jednym z priorytetów klientów. Chodzi zwłaszcza o rozwiązania hiperkonwergentne.

Wskazano inne rozwojowe obszary, w których może rozwijać się DCG wraz z partnerami. Według danych przytoczonych na konferencji 27 proc. organizacji będzie korzystać z blockchain w 2020 r. Nastąpi 30-procentowy wzrost w obszarze IoT, do 20 mld urządzeń w 2020 r. Przewidywana jest także szybka adopcja rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych lat.

 

Jeden serwer, wiele możliwości

Przybliżono też ofertę DCG. Obejmuje ona infrastrukturę centrów danych, rozwiązania definiowane programowo (jak storage, systemy zintegrowane), HPC, systemy hiperskalowe oraz usługi. Jej podstawą są serwery, od urządzeń jednoprocesorowych po systemy krytyczne. Jak wyjaśniał Jakub Rogulski, oferta jest budowana na zasadzie jeden serwer, wiele możliwości, tzn. jedna konstrukcja może służyć do różnych zadań, a konfiguracja jest robiona „na miarę”.  

Dzięki współpracy z NetAppem poszerzono portfolio macierzy o systemy ze zunifikowanym dostępem (blokowym i plikowym). Wcześniej były dostępne systemy pozwalające na blokowy dostęp do danych.

DCG dostarcza dwa rodzaje usług: techniczne (od planowania, przez integrację w fabryce – łącznie z testowaniem dla klienta, po wdrożenie, wsparcie, optymalizację aż po koniec cyklu) oraz finansowe (oferta finansowania inwestycji).

Podkreślano wysoką jakość sprzętu. Według badania niezawodności, realizowanego przez ITIC (Information Technology Intelligence Consulting), Lenovo zajmuje pierwsze miejsce w zakresie niezawodności serwerów x86 od ponad 5 lat.