Nowe macierze oferują podwójne lub pojedyncze kontrolery w konfiguracjach 12- i 24-dyskowych o wysokości 2U. Model S2200 obsługuje maksymalnie 96 dysków, a S3200 —  192 dyski. Oba urządzenia obsługują technologie Fibre Channel, iSCSI i SAS, a S3200 umożliwia wieloprotokołową łączność przy użyciu Fibre Channel oraz iSCSI jednocześnie.

 

Macierze mają funkcję Intelligent Real-Time Tiering, dzięki której często używane dane co pięć sekund automatycznie przenoszone są na szybsze dyski. Urządzeniom S2200 i S3200 towarzyszy oprogramowanie Lenovo SAN Manager. Graficzny interfejs użytkownika udostępnia zaawansowane funkcje, takie jak:

 

warstwowanie danych (tiering) — automatyczne przenoszenie danych między warstwami pamięci masowej w celu zwiększenia ogólnej wydajności;

 

dynamiczne przydzielanie zasobów (thin provisioning) — pomaga klientom w zakupie tylko takiej ilości pamięci, jaka jest potrzebna do działania;

 

pamięć podręczna SSD do odczytu — umożliwia priorytetowy dostęp do często używanych danych, przez co zwiększa szybkość odczytu

 

szybka odbudowa konfiguracji RAID — minimalizuje czas odzyskiwania danych oraz przywracania systemu po awarii dysku;

 

migawki — kopie danych z określonego punktu w czasie eliminują spadki wydajności związane z przywracaniem danych;

 

pule pamięci masowej — wirtualizują pamięć masową w skali wielu dysków różnych typów, zwiększając liczbę operacji wejścia/wyjścia nawet o 2,5x bez negatywnego wpływu na aplikacje.

 

Urządzenia te zostały opracowane przez Lenovo z myślą o dostępności na poziomie 99,999 proc. Są wyposażone w nadmiarowe zasilacze i umożliwiają wymianę wentylatorów oraz dysków bez konieczności wyłączania.