Po raz pierwszy w historii Lenovo przekroczyło przychody 50 mld dol. rocznie, osiągając 51 mld dol. obrotów, co stanowi wzrost o 12,5 proc. rok do roku. Zysk netto poprawił się z ujemnego wyniku w zeszłym roku (-189 mln dol.) do 597 mln dol. - według danych za rok 2018/19, zakończony 31 marca br. Bilans przekroczył prognozy analityków. Lenovo zapewnia ponadto, że jego produkcja nie została zakłócona przez wojnę handlową USA z Chinami.

Na wyniki całoroczne wpłynął mocny czwarty kwartał (I kw. 2019 r.), w którym zwiększyły się przychody (o 10 proc.) i zyski wszystkich działów (zysk netto o 261 proc).

„Solidne wyniki finansowe Lenovo zawdzięczamy konsekwentnej realizacji strategii transformacji” — twierdzi Yang Yuanqing, prezes i CEO Lenovo. Producent realizuje strategię nazwaną „inteligentną transformacją”. CEO podkreśla również, że opłaciła się koncentracja na segmencie premium na rynku komputerów.


Plusy w największych biznesach

W segmencie Intelligent Devices Group (IDG), obejmującym komputery, tablety i smartfony, osiągnięto niemal dwucyfrowy wzrost za cały rok (9,9 proc.), a zysk przed opodatkowaniem podwoił się (109 proc.), do 1,843 mld dol.

Grupa PC and Smart Devices (PCSD) osiągnęła rekordowe przychody na poziomie 38,5 mld dol. i zysk przed opodatkowaniem 1,98 mld dol. Lenovo utrzymało 1 miejsce wśród producentów PC na świecie (według IDC) z udziałem w rynku 23,4 proc. za rok finansowy, ze wzrostem 9,5 proc. – największym w pierwszej piątce producentów na spadającym rynki. W segmencie notebooków biznesowych w cenie od 800 dol. w górę wzrost w IV kw.  roku finansowego (I kw. 2019 r.) wyniósł prawie 34 proc. r/r.

Grupa mobilna (MBG) drugi kwartał z rzędu osiągnęła rentowność (w minionym kwartale – po raz pierwszy wyszła na plus od przejęcia Motoroli w 2014 r.), m.in. dzięki koncentracji na wybranych rynkach i ograniczeniu kosztów. Zwiększyła zysk przed opodatkowaniem o 464 mln dol. rok do roku. Mimo dwóch ostatnich kwartałów na plusie, w całym roku finansowym strata przed opodatkowaniem wyniosła 139 mln dol. Po raz pierwszy od 5 kwartałów wzrosły przychody (+15 proc.), w całym roku osiągając 6,4 mld dol.

Grupa centrów danych (DCG) osiągnęła najszybszy wzrost sprzedaży od 3 lat — wyniósł on 37 proc. — dzięki rekordowym przychodom 6,02 mld dol. w 2018 r. Jest to efekt rozwoju segmentów rozwiązań hiperskalowych oraz infrastruktury zdefiniowanej programowo (odpowiednio o 240 proc. i 96 proc. wzrostu przychodów) – nie podano natomiast kwot w tych segmentach. DCG tak jak w poprzednich latach miała stratę na wyniku przed opodatkowaniem, ale mniejszą o ponad 40 proc. niż poprzednio – 231 mln dol.

Wyniki ub.r. pokazują, że Lenovo osiąga już znaczącą sprzedaż oprogramowania i usług – 2,4 mld dol., co oznacza wzrost o prawie 19 proc. rok do roku.


End-to-end

Koncern planuje inwestycje w segment IoT. Zamierza także nadal zwiększać synergię pomiędzy głównymi grupami, oferując klientom kompleksowe portfolio end-to-end. Planuje ponadto stopniowo przenosić produkcję do ośrodków poza Chinami, jak Indie, Meksyk, Brazylia, a także na Węgry.

Gianfranco Lanci, dyrektor operacyjny Lenovo, spodziewa się, że biznes mobilny utrzyma rentowność, a DCG skoncentruje bardziej na wzroście zysku niż przychodów.