Allen Waugerman został CEO i prezesem Lexmarka. W firmie jest od 1991 r. Dotychczas był wiceprezesem i CTO.

Poprzedni CEO, Rich Geruson, nagle zrezygnował z „powodów osobistych” w listopadzie 2018 r., po 14 miesiącach pracy. Był trzecim szefem spółki w ciągu 2 lat od przejęcia Lexmarka w 2016 r. przez chińskie konsorcjum Apex Technology (producent materiałów eksploatacyjnych) i fundusz PAG Asia Capital.

Allen Waugerman obejmując stanowisko stwierdził, że jest "dumny z ostatnich osiągnięć Lexmarka, w tym z największej premiery produktów w naszej historii oraz rozwoju nowych rozwiązań i usług, takich jak oferta usług opartych na chmurze”.