Według LOG Systems program kontroluje, kiedy się kończą licencje aplikacji zainstalowanych na firmowym sprzęcie, które z nich są potrzebne i wykorzystywane, a które nie. Jest także opcja generowania raportów. Cena oprogramowania zależy od wymaganej przez klienta funkcjonalności. Stawki zaczynają się od 40 zł na 1 stanowisko.