CEO i szefowie IT firm z regionu Europy Wschodniej (w tym z Polski) pytani o największe wyzwania, jakie przyniesie 2020 rok, najczęściej wskazywali na cyberzagrożenia (23 proc.), brak umiejętności wdrażania technologii (26 proc.) i implementacja zmian regulacyjnych (26 proc.) - według badania dla Veeam z początku br.

Ponadto problemem w wielu przedsiębiorstwach są luki w infrastrukturze do przechowywania i przetwarzania danych.

W 60 proc. organizacji z Europy Wschodniej istnieje luka w obszarze dostępności. Jest to różnica czasu pomiędzy możliwą do uzyskania szybkością odzyskania aplikacji, a wymaganą szybkością tego procesu.

W 53 proc. przedsiębiorstw występuje też luka w zabezpieczeniach. Pojęcie to oznacza częstotliwość, z jaką tworzone są kopie zapasowe danych w odniesieniu do ilości danych, na których utratę firma może pozwolić sobie w razie awarii.

 

Brak wiedzy główną barierą

Jako przyczynę luk prawie połowa (44 proc.) firm z Europy Wschodniej wskazała na brak umiejętności lub wiedzy pracowników działu IT, co spowalnia cyfrową transformację.

Pozostałe bariery to m.in. poleganie na starszych systemach (35 proc.), ograniczony budżet (27 proc.), brak czasu (24 proc.) i poparcia zarządu (31 proc.).

Jedynie 20 proc. firm z regionu uznało, że nic nie stoi na przeszkodzie ich transformacji cyfrowej. Globalna średnia jest niższa i wynosi 16 proc.

W 95 proc. ankietowanych firm globalnie występują nieoczekiwane awarie, których średnia długość wynosi ok. 117 minut. Co dziesiąty serwer na świecie miał co najmniej jedną awarię w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W razie awarii aplikacji o wysokim priorytecie trwającej godzinę, szacunkowy koszt może sięgnąć ponad 67 tys. dol. – według badania.

Oznacza to, że oszczędności, jakie można zyskać dzięki efektywnej strategii zarządzania danymi znacznie przewyższają koszty jej braku, natomiast ochrona i wykorzystywanie danych to nierozerwalnie powiązane elementy.

Badanie Veeam 2020 Data Protection Trends Report przeprowadził Vanson Bourne na początku 2020 r. wśród 1550 szefów firm oraz decydentów ds. IT w 22 krajach, w tym 193 respondentów z Polski, Czech, Węgier i Rosji.