Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Dom Badawczy Maison kolejny raz ocenili nastroje panujące w małym i średnim biznesie (w firmach zatrudniających do 250 pracowników). Takie badanie – Barometr Gospodarczy ZPP – jest przeprowadzane co kwartał. Wynika z niego, że w I kw. 2012 r. firmy patrzą w przyszłość z nieco większym optymizmem niż w końcu ub. roku - wartość barometru wzrosła o 9 pkt do 41,56 pkt (w 100-punktowej skali), ale nadal dla sporej grupy respondentów przyszłość nie rysuje się w różowych barwach. Na pytanie, czy koniunktura gospodarcza poprawi się w najbliższym czasie, tylko 1 proc. badanych odpowiedział, że będzie zdecydowanie lepiej, a 18 proc. okazało się umiarkowanymi optymistami. „Będzie gorzej”-  stwierdziło 44 proc.

- Wyniki wskazują, że nastroje są rozchwiane, a to przekłada się na realne działania – mówi Tomasz Pruszczyński, wiceprezes ZPP – Biznes w ostatnich miesiącach zachowuje się w większości tak, jakby nie wiedział, co robić. Przedsiębiorcy z jednej strony boją się kryzysu, obawiają się o przyszłość swoich firm. Z drugiej zaś nie chcą przegapić momentu, w którym należałoby zacząć działać bardziej ofensywnie.

Od czasu rozpoczęcia badań rok temu wskaźnik koniunktury Barometru ZPP tylko raz był powyżej 50 pkt (w II kw. 2011 r.), które wyznaczają granicę pomiędzy optymizmem i pesymizmem wśród przedsiębiorców.