W pierwszym półroczu 2017 Maxcom wypracował 48,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Oznacza to wzrost o 23,5 proc. w ujęciu rok do roku. Jest on wynikiem zwiększenia skali działania spółki. Największy wzrost, o 109 proc., miał miejsce w sprzedaży eksportowej, której wartość wyniosła 14,1 mln zł.

Jednocześnie w tym samym okresie spółka osiągnęła 3,6 mln zł zysku netto, wobec 3,8 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wyniósł 3,7 mln zł, wobec 5,2 mln przed rokiem. Zmiana, jak podaje spółka, jest spowodowana zwiększeniem kosztów operacyjnych, w tym kosztów związanych z ofertą publiczną. Zwiększone były również koszty rozwoju na nowych rynkach zagranicznych, które powinny przełożyć się na poprawę wyników w kolejnych okresach. Negatywny wpływ na wyniki miały też kursy walut, a w szczególności spadek kursu USD. Niższy zysk operacyjny znalazł też odzwierciedlenie w obniżeniu zysku netto.

„Wyniki pierwszego półrocza są zgodne z naszymi założeniami. Jesteśmy przygotowani do dużych wzrostów w trzecim i czwartym kwartale, które tradycyjnie są najlepsze dla całej branży i Maxcom. Podtrzymujemy prognozę wyników w całym 2017 roku opublikowaną w prospekcie emisyjnym – mówi Arkadiusz Wilusz, prezes Maxcom.

W pierwszym półroczu 2017 r. Maxcom nawiązał współpracę z nowymi kontrahentami. Rozpoczął sprzedaż swoich telefonów w sieciach handlowych we Włoszech (Auchan i Carrefour) oraz w sklepie internetowym eMAG w Rumunii. Od września 2017 r. wśród klientów spółki są też operatorzy telekomunikacyjni na Słowacji i w Rumunii (Orange Slovakia i T-Mobile Romania). Niebawem telefony mają pojawić się w ofercie jednego z operatorów komórkowych w Europie Zachodniej. Obecnie firma jest obecna na rynkach ponad dwudziestu krajów europejskich.

W czerwcu 2017 r. Maxcom przeprowadził ofertę publiczną, z której pozyskał 36,3 mln zł. Pieniądze od inwestorów zostaną przeznaczone na ekspansję zagraniczną oraz rozwój nowych modeli telefonów klasycznych i smartfonów. Również w czerwcu spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.