MCI ocenia inwestycję w ABC Datę jako zadowalającą - wynika z wypowiedzi dla "Parkietu" Macieja Kowalskiego, członka rady nadzorczej ABC Daty. Jest on zarządzającym funduszem MCI.EuroVentures.

W spółce od dłuższego czasu trwa "przegląd opcji strategicznych". "Zakończenie kontroli skarbowej może usprawnić proces poszukiwania inwestora" - ocenia przedstawiciel MCI. Przekonuje, że zamknięcie ciągnącego się przez kilka lat postępowania kontrolnego za II kw. 2014 r., którego skutkiem była niespodziewana korekta podatku VAT (6 mln zł), ograniczyło ryzyko dla spółki.

Zarządzający funduszem MCI.EuroVentures deklaruje również gotowość wsparcia finansowego ABC Daty, jeżeli spółka zwróci się w tej sprawie do akcjonariuszy.

Maciej Kowalski przyznaje w "Parkiecie", że może zostać rozważony także scenariusz wycofania ABC Daty z giełdy. Zastrzega jednak, że żadne decyzje nie zapadły. Zauważa w tym kontekście, że spółka ponosi koszty związane z obecnością na GPW, a aktualny kurs to w jego ocenie "dobra inwestycja". Giełdowa kapitalizacja ABC Daty wynosi obecnie ok. 100 mln zł. Strategia spółki na lata 2016-2018, opracowana w 2015 r., zakładała osiągnięcie w tym okresie 1 mld zł kapitalizacji. Kurs zanurkował po publikacji wyników finansowych za I półrocze 2018. Rozczarowały inwestorów, do tego doszły informacje dotyczące korekty VAT za II kw. 2014 r., decyzji ws. VAT dotyczącej spółki zależnej iSource oraz kontroli w czeskiej spółce zależnej.

Przedstawiciel MCI podkreśla, że z punktu widzenia realizacji budżetu wyniki ABC Daty są zadowalające. MCI zainwestował w ABC Datę w 2008 r. Obecnie spółka MCI Venture Projects kontroluje prawie 63 proc. udziałów (77 mln akcji). Portfel inwestora w ostatnich latach zasiliły sowite dywidendy z ABC Daty. Za 2017 r. całkowita kwota dywidendy wyniosła 38,83 mln zł (31 gr na akcję), a za 2015 r. - 39 gr na akcję, za 2014 r. - 36 gr, za 2013 r. - 36 gr, za 2012 r. - 24 gr na akcję.

Według wstępnych danych za III kw. 2018 r. grupa utrzymała poziom przychodów, niższe niż w ub.r. są natomiast zyski.

Dla wyników grupy za cały rok decydujące znaczenie będzie miał aktualny IV kw. br.