MediaMarktSaturn osiągnął wyraźnie mniejszą sprzedaż w Polsce w minionym roku finansowym 2018/19, zakończonym 30 września br. - wynika ze sprawozdania finansowego Ceconomy, korporacji do której należy międzynarodowy detalista.

Otóż w roku 2018/19 wartość sprzedaży grupy w Polsce wyniosła 970 mln euro wobec 1,037 mld euro w roku 2017/18, co oznacza spadek o 6,5 proc. rok do roku (-67 mln euro). Licząc po średnich kursach rocznych ustalonych przez Ceconomy w przeliczeniu na złote było to ok. 4,17 mld zł do ok. 4,4 mld zł. Detalista nie ujawnia zysków w naszym kraju.


Mniejsza sprzedaż, presja ma marże, rosnące koszty

Wyraźny spadek obrotów wyjaśniono silną konkurencją oraz ograniczeniem handlu w niedziele. Mniejsza sprzedaż, rosnące koszty osobowe w Polsce oraz presja ma marże przyczyniły się do wyraźnego spadku zysku w całym regionie Europy Wschodniej, do której obok naszego kraju Ceconomy zalicza też Turcję - regionalna EBIDTA zanurkowała z 63 mln euro do 26 mln euro (28 mln euro w wyniku skorygowanym), a zysk operacyjny z 43 mln euro do 7 mln euro (lub 10 mln euro w wyniku skorygowanym). Na EBIDTA wpłynęły m.in. zmiany w kierownictwie - ich wpływ oceniono na 2 mln euro. Dołek złagodził pozytywny rozwój biznesu w redcoon w Polsce.

W Polsce spadła również wartość usług dla dostawców - z 31 mln euro do 14 mln euro, co wyjaśniono niższymi opłatami za usługi.


90 marketów Media Markt

Na koniec roku finansowego MediaMarktSaturn miał w Polsce 90 marketów, czyli o 4 więcej niż w końcu roku 2017/2018. W minionym roku obrotowym otwarto 5 nowych obiektów - w tym 2 typu shop-in-shop w obiektach Carrefour, a zamknięto jeden sklep sieci.

Zatrudnienie detalisty w naszym kraju zmniejszyło się do 4123 osób wobec 4394 w roku 2017/18 (w przeliczeniu na pełne etaty: 4061 do 4394).

 
19,3 proc. marży

Globalnie Ceconomy w całym roku 2018/19 wypracowało 21,455 mld euro obrotów, nieznacznie więcej niż w poprzednim roku (21,418 mld euro). Marża brutto wyniosła 19,3 proc., o 0,8 pproc. mniej r/r. Zysk netto podniósł się z ubiegłorocznego dołka (po którym z korporacją pożegnał się CEO) - wyniósł 121 mln euro wobec 23 mln euro przed rokiem.

Sprzedaż internetowa w całym minionym roku generowała 13,7 proc. przychodów Ceconomy. Zwiększyła się o 13,2 proc. r/r, do 2,935 mld euro, ale w IV kw. roku finansowego (III kw. 2019 r.) - tylko o 4,9 proc., do 635 mln euro. Bilans w dół pociągnęła Holandia. Bez uwzględnienia tego czynnika wzrost w IV kw. wyniósł 9 proc.

Z kolei na usługach i rozwiązaniach, które detalista również zamierza rozwijać, obroty w całym roku były wyższe o 1,3 proc. r/r, sięgając 1,498 mld euro. Z raportu wynika, że sporą popularnością cieszą się przedłużone gwarancje, ubezpieczenia, ochrona ekranu, usługi przygotowania sprzętu do użytkowania oraz naprawy - w tych obszarach przychody Ceconomy zwiększyły się najbardziej. Klienci nie palą się natomiast do skorzystania z usług finansowych u detalisty i zawierania umów na usługi mobilne.