W roku finansowym 2017/2018, zakończonym 30 września br., obroty spółek należących do Ceconomy (dawny MSH) na polskim rynku wyniosły 1,037 mld euro. W poprzednim roku była to kwota 1,033 mld euro. Dane obejmują wyniki m.in. spółki MediaMarktSaturn, MSH Polska, Media Saturn Logistyka, Media Saturn Online, Redcoon, iBood, RTS oraz poszczególnych marketów MediaMarkt, które stanowią odrębne podmioty gospodarcze.

W sprawozdaniu finansowym Ceconomy jako średni kursu euro w roku 2017/2018 przyjęto 4,24399 zł, a na dzień bilansowy - 4,2774 zł. Natomiast w roku 2016/2017 odpowiednio 4,29356 zł oraz 4,3042 zł.

Według sprawozdania finansowego w końcu września br. Polsce działało 86 marketów MediaMarkt, tj. tyle samo, co rok wcześniej. Trzy obiekty zostały otwarte, a trzy zamknięto w całym roku finansowym. Natomiast w IV kw. roku kalendarzowego 2018 otwarto kolejne 3 obiekty. Doszło ponadto do konsolidacji sieci Saturn i MediaMarkt pod tym drugim szyldem.

Liczba pracowników Ceconomy w Polsce wyniosła na koniec roku 2017/2018 4,5 tys. wobec trochę ponad 5 tys. na koniec roku finansowego 2016/2017.

Według sprawozdania finansowego rosnące koszty zatrudnienia w naszym kraju obciążyły wynik. Nie zrekompensował ich pozytywny wpływ jednorazowych czynników, m.in. w Redcoon Polska.

Raport odnotowuje również, że znacznie wzrosły przychody Ceconomy z usług dla dostawców w regionie wschodniej Europy, do którego zalicza się Polskę - do 31 mln euro wobec 0 mln euro w poprzednim roku, głównie dzięki większym wpływom z tego tytułu w naszym kraju.

Raport zauważa również, że polski rynek pokazał w roku 2017/2018 duży wzrost gospodarczy, dzięki wydatkom na prywatną konsumpcję i rosnące inwestycje. Ceconomy przewiduje natomiast nieco mniejszą dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 r.

Inwestycje międzynarodowego detalisty w Europie Wschodniej zwiększyły się w roku 2017/2018 o 5 mln euro wobec poprzedniego roku, do 29 mln euro.

W skali globalnej w roku finansowym 2017/2018 Ceconomy wypracowało 21,418 mld euro obrotów wobec 21,605 mld euro w poprzednim roku (-0,9 proc.). Marża brutto spadła o 0,5 pkt proc. do 20,1 proc. Zysk stopniał jednak z 206 do 23 mln euro.