Ponad jedna trzecia (34 proc.) zarządzających europejskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami uważa, że ich organizacja nie przetrwa do 2020 r., jeśli nie postawi na innowacyjność – wynika z badań zrealizowanych na zlecenie Ricoh. Jednocześnie wyraźne jest asekuracyjne podejście do zmian. Niemalże połowa badanych (47 proc.) przyznała, że ich branża nie lubi dużych przeobrażeń, a według 59 proc. innowacje powinny być wprowadzane metodą małych kroków.
 
Ricoh radzi, by MŚP planując inwestycje w nowe technologie skoncentrowały się na trzech podstawowych obszarach: obsłudze klienta, efektywności wewnętrznych procesów oraz odpowiednim zagospodarowaniu wiedzy i umiejętności swoich pracowników.
 
Kluczowe znaczenie ma analiza dotychczasowej strategii działania i efektywności wdrożonych rozwiązań. Zarządzający muszą też mieć odwagę, by zmienić dotychczasowy kurs. Już 92 proc. zarządzających małymi i średnimi firmami rozumie, jakie znaczenie dla ich sektora ma i będzie miała cyfrowa rewolucja. Jednocześnie 59 proc. z nich przyznaje, że ich organizacja nie jest gotowa, aby w pełni wykorzystać jej potencjał. Jedna czwarta z nich przewiduje, że w ciągu najbliższych 2 lat nie będą mogli odpowiednio szybko zareagować i dostosowywać się do zmian w obowiązujących przepisach, a 20 proc. przyznaje, że nie jest w stanie wprowadzić i wykorzystać narzędzi do automatyzacji.