Lista spełnienia warunków "należytej staranności" w sprawach podatkowych miałaby chronić podatników przed konsekwencjami transakcji z oszustami i wplątania się w inne przestępstwa skarbowe. Dotyczy to zwłaszcza wyłudzeń VAT. Resort poinformował o zakończeniu pierwszego etapu konsultacji i póki co nie wiadomo, na ile realne wymagania postawi skarbówka przed firmami, a po drugie, jak sam resort będzie je interpretował.

Wiceminister Paweł Gruza twierdzi, że ma być to lista "działań praktycznych", jakie powinni podjąć przedsiębiorcy. Jednakże dodał też, że resort skłania się do wykazu "objaśnień podatkowych" (co można zrozumieć jako szereg interpretacji czy uściślenia przepisów).

Oczekiwanie przedstawicieli przedsiębiorców - do rozmów w ministerstwie w tej sprawie zaproszono 5 organizacji, w tym reprezentujący branżę elektroniczną ZIPSEE "Cyfrowa Polska" - jest natomiast takie, że dostosowanie się do nowej listy będzie wykonalne, a jednocześnie skutecznie pozwoli odsiać podejrzane podmioty. Podkreślano np., że fiskus nie może wymagać, aby firma prześwietlała kontrahentów swoich kontrahentów. Ostatnio wiceminister radził nawet, by przedsiębiorcy domagali się od kontrahentów pisemnych oświadczeń, że nie są oszustami.

Branża elektroniczna popiera pomysł utworzenia listy. Michał Kanownik, prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, zauważył, że przez brak prawnych regulacji potwierdzających dochowanie należytej staranności, w bardzo wielu przypadkach do odpowiedzialności za przestępstwo innego podmiotu pociągane są uczciwe firmy, które zostały oszukane i okradzione na analogicznych zasadach jak budżet państwa.

Szef ZIPSEE podkreślał, że zawarte w kodeksie dobre praktyki muszą być realne do wykonania dla przedsiębiorcy i nie powodować nadmiernej biurokracji. Dlatego – jak proponował – pełna weryfikacja powinna odbywać się wobec nowych kontrahentów, a wobec stałych - nie częściej niż raz w roku. Ponadto sam fiskus musi do niej podchodzić serio.

„Aby nowe rozwiązania były skuteczne, taki kodeks musi mieć charakter wiążący zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów podatkowych” – podkreślał w Ministerstwie Finansów szef ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.

Pojawił się m.in. pomysł, by firmy tworzyły listy z numerami seryjnymi kupowanych towarów, co byłoby jednym z wymogów należytej staranności.

Dalsze prace nad stworzeniem listy czynności w zakresie należytej staranności będą toczyć się w powołanym w Ministerstwie Finansów zespole roboczym z udziałem ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.