Ogłoszenia w internecie dotyczące kas fiskalnych działających na smartfonach mogą zawierać nieprawdziwe informacje i stanowić próbę wyłudzenia. Przedsiębiorcy korzystając z nich nie wywiązują się z obowiązku rejestracji sprzedaży - upomina resort finansów. Informuje, że obecnie legalne są wyłącznie kasy sprzętowe z homologacją Głównego Urzędu Miar.

Przepisy dotyczące wprowadzenia tzw. kas wirtualnych (w postaci oprogramowania, z którego będzie można korzystać na urządzeniach mobilnych), jeszcze nie są gotowe. Projekt zakłada wprowadzenie software'owych kas jako alternatywy dla zwykłych maszyn w przyszłym roku. Ma to dodatkowo uszczelnić system podatkowy. Jednak BCC oceniał, że kasy wirtualne będą sprzyjać nadużyciom.