Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w październiku br. uchylił decyzję dyrektora IAS z lipca 2017 r.  dotyczącą MGM oraz poprzedzającą ją, wydaną przez podlaski UCS. To sprawa, która zepchnęła spółkę na skraj upadłości.

Mianowicie we wspomnianej decyzji skarbówka zakwestionowała część transakcji dystrybutora w zakresie wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów z 2012 r., utrzymując, że kontrahenci MGM byli "znikającymi podatnikami". W 2016 r. w ramach zabezpieczenia w tej sprawie organy skarbowe pozbawiły spółkę 23,5 mln zł. Dodatkowo wstrzymano zwrot ok. 9 mln zł VAT. Dystrybutor stracił płynność finansową. Wycofał jednak wniosek o upadłość i obecnie jest w restrukturyzacji.

Sprawa była już rozpatrywana przez WSA (wyrok ze stycznia 2018 r., który uchylił decyzję IAS i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia przez organy podatkowe) oraz NSA (wyrok ze stycznia 2019 r., uchylający wyrok WSA po skardze kasacyjnej organów skarbowych i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania).

 

Sąd: dowody świadczą na korzyść spółki

Istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy MGM przysługiwało prawo do zastosowania stawki 0 proc. od zadeklarowanych WDT na rzecz 7 zagranicznych klientów spółki.
 
Jak informuje MGM, zdaniem WSA nie ma dowodów na to, że MGM świadomie uczestniczył w oszustwie czy ukrywał tożsamość prawdziwych odbiorców. Według sądu dowody świadczą, że towary zostały wywiezione z kraju i dostarczone do wskazanych przez spółkę nabywców w UE - podaje MGM. Według spółki sąd uznał również też, że dystrybutor nie miał możliwości sprawdzenia, co dalej dzieje się ze sprzedanym towarem. Nie można też przyjąć, że nabywcy byli „znikającymi podatnikami”. Sąd uchylając wymienione decyzje uznał jednocześnie, że organy podatkowe naruszyły szereg przepisów ordynacji podatkowej i ustawy o VAT - komunikuje MGM.
 

Skarbówka wskazuje na kolejne nieprawidłowości. Nowa decyzja ws. VAT

Korzystny dla spółki wyrok WSA zapadł 10 października br. Jednak, jak podaje MGM, dyrektor IAS 25 października br. wydał kolejną decyzję. Tym razem zażądał 2 mln zł VAT za kwiecień 2014 r., kwestionując rozliczenia w ramach WDT.

MGM twierdzi, że dyrektor IAS mimo znanego już wyroku wydał decyzję w tożsamej sprawie, stawiając dokładnie te same zarzuty spółce, które zakwestionował WSA.

Grzegorz Słoniewski, prezes MGM, informuje, że tym razem organy podatkowe zakwestionowały sprzedaż do 14 klientów zagranicznych nazywając ich „znikającymi podatnikami”. Uznały, że spółka „ukrywała tożsamość” prawdziwych odbiorców.

Utrzymuje, że „znikającymi podatnikami” uznano nawet podmioty, które nadal istnieją, były już kontrolowane i organy skarbowe nie stwierdziły u nich nieprawidłowości. Spółka złożyła w IAS wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji.


IAS rozważa skargę kasacyjną

Warszawska Izba Administracji Skarbowej nie skomentowała ostatniej decyzji dotyczącej MGM ws. VAT. Odniosła się natomiast do wyroku WSA.

"Wyrok WSA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie skargi MGM S.A. na decyzję Dyrektora IAS z dnia 5 lipca 2017 r. jest obecnie analizowany. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozpatrzymy możliwość złożenia skargi kasacyjnej." - poinformował rzecznik IAS w Warszawie.