Dotychczasowy prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik, będzie kierował organizacją przez kolejną dwuletnią kadencję. Taką decyzję podjęło jednogłośnie walne zgromadzenie członków związku. W zarządzie nadal będą zasiadać również Włodzimierz Ossowski z Action oraz Jacek Łęgiewicz z Samsunga.

– Moim celem było i nadal będzie umacnianie związku w roli silnego partnera reprezentującego interesy polskiej branży nowoczesnych technologii w relacjach z administracją publiczną oraz biznesem. To ważne zwłaszcza z punktu widzenia regulacji prawnych, które bezpośrednio bądź pośrednio wpływają na kondycję całego sektora cyfrowego – mówi Michał Kanownik.

Wśród spraw, które są priorytetowe dla branży nowoczesnych technologii Michał Kanownik wskazuje: dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, implementację dyrektywy dotyczącą prawa autorskiego, zwiększanie cyberbezpieczeństwa oraz świadomości urzędników, przedsiębiorców i konsumentów w użytkowaniu sprzętu elektronicznego. Wymienia także stosowanie kryteriów jakościowych i środowiskowych w przetargach publicznych, gospodarowanie elektrośmieciami oraz dalsza cyfryzacja polskiej gospodarki.

Michał Kanownik jest związany ze Związkiem Cyfrowa Polska od ponad 9 lat. Rozpoczynał pracę w organizacji jako specjalista ds. prawodawstwa i administracji. Od 2010 r. pełnił funkcję dyrektora związku. W 2015 r. został wybrany na Prezesa, a w 2016 r. oraz ponownie w 2018 r. – na członka zarządu Digital Europe, organizacji reprezentującej europejską branżę cyfrową. Od lutego 2019 r. zasiada również w radzie ds. cyfryzacji działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji.