Dzięki strategicznej umowie partnerskiej między Microsoft i NetApp na rynku pojawiła się usługa Microsoft Azure Enterprise Network File System (NFS)  oparta na technologii NetApp. Udostępnione zostały także dodatkowe opcje integracji z platformą NetApp Data Fabric.

Działająca w chmurze, korporacyjnej klasy usługa NFS jest udostępniana bezpośrednio na platformie Azure i korzysta z urządzeń NetApp®. Opcje ściślejszej integracji z platformą Azure zostały wprowadzone również w produktach Cloud Control for Microsoft Office 365 oraz NetApp AltaVault.

Firma NetApp rozszerzył funkcje ochrony i przechowywania danych z oprogramowania Microsoft Office 365 na platformie Azure Storage, Uruchomił jednocześnie usługi wsparcia w regionach EMEA i APAC, odpowiednio w Dublinie i Sydney.