Umowę dotyczącą przejęcia Skype’a Microsoft zawarł w maju z właścicielem komunikatora, firmą Silver Lake. Producent Windowsa zobowiązał się zapłacić za udziały 8,5 mld dol. Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję po badaniu, czy fuzja jest zgodna z prawem antymonopolowym Unii i nie zagraża konkurencji na wspólnym rynku.

Microsoft zamierza rozwijać komunikację w Internecie w czasie rzeczywistym i zintegrować Skype’a m.in. z Outlookiem, systemem Windows Phone, konsolami i innymi swoimi produktami. Firma zarządzająca komunikatorem wejdzie do nowego działu koncernu - Microsoft Skype Division, którym pokieruje dotychczasowy prezes Skype’a Tony Bates.