Warszawski Microsoft Technology Center jest przeznaczony przede wszystkim do pracy nad projektami dla klientów. Producent deklaruje, że zarówno przedsiębiorstwa jak i jednostki publiczne mogą liczyć na wsparcie ekspertów na każdym etapie przygotowania rozwiązań - zaczynając od wizji, poprzez strategię biznesową, architekturę IT, testowanie, po gotowy do wdrożenia prototyp.

"Istotą MTC jest pogłębiona współpraca z każdym klientem, uwzględniająca jego specyfikę branżową, wyzwania, priorytety biznesowe i wizję rozwoju” – wyjaśnia Mark Loughran, dyrektor generalny w polskim oddziale Microsoftu.  

Ośrodek będzie koncentrować się zwłaszcza na rozwiązaniach opartych na nowych technologiach, których rozwój należy do priorytetów Microsoftu, jak chmura, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, internet rzeczy.
 


Kilka dni zamiast kilku miesięcy

Do MTC będą zapraszani klienci, którzy już rozpoczęli cyfrową transformację i wdrożyli rozwiązania chmurowe. Do ich dyspozycji według zapewnień producenta będą eksperci techniczni, przestrzeń wymiany doświadczeń, infrastruktura testowa, a także dostęp do technologii Microsoftu i rozwiązań firm partnerskich, zarówno z Polski i ze świata.

„Ścieżka w Microsoft Technology Center prowadzi od zdefiniowania problemu do wypracowania rozwiązania i przygotowania go do wdrożenia u klienta. Zwykle taki proces trwa wiele miesięcy. W MTC dzięki dostępności ekspertów i warunków do koncentrowania się na wyniku, proces ten można skrócić nawet do kilku dni, w zależności od złożoności projektu” – przekonuje Adam Dzwonkowski, dyrektor MTC w Warszawie. Szef ośrodka jest związany z korporacją od 13 lat. Od 2017 r. pełni funkcję Intelligent Cloud Technology Sales Manager w polskim oddziale. Przez wiele lat zajmował się również strategią transformacji w sektorze publicznym.

W ramach MTC prezentowany jest między innymi scenariusz „Poznaj swojego klienta”, który pozwala lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników w erze cyfrowej. Dla gości MTC dostępna jest tzw. Aleja Innowacji, w której obecnie prezentowanych jest 14 rozwiązań partnerów Microsoftu, wyznaczających zdaniem producenta przyszłość branż: handlu, finansów, produkcji, rolnictwa a także funkcjonowanie miasta przyszłości. Prezentacje mogą stać się inspiracją dla klientów.

Poza skrojonymi na miarę sesjami dla poszczególnych klientów w MTC będą prowadzane również zajęcia edukacyjne w zakresie wszystkich technologii chmurowych Microsoftu.