Dynamics 365 oprócz połączenia ERP i CRM będzie obejmował aplikacje biznesowe, m.in. z zakresu finansów, sprzedaży, dystrybucji, marketingu, obsługi klienta. Zestaw można poszerzać z pomocą niedawno uruchomionego Business App Store Microsoftu. Obecnie zawiera on ponad 200 aplikacji. Dynamics 365 wykorzystuje wspólny model danych oraz spójną platformę z aplikacjami z rodziny Office365, co ma zapewnić spójne działanie oraz możliwość łatwej modyfikacji.

„Transformacja cyfrowa wymaga elastycznego prowadzenia procesów biznesowych oraz unifikacji – co oznacza stopniowe odejście od tradycyjnego podziału na odrębne od siebie systemy ERP oraz CRM.” – komentuje Netwise, partner Microsoftu.

Dynamics 365 ma dostarczać firmom analiz i prognoz oraz wspomagać konkretne działania, usprawniając procesy. Narzędzia analityczne Power BI oraz Cortana Intelligence, integrujące bazy Big Data i dane z IoT w procesy biznesowe, zostaną natywnie zintegrowane z usługą. Dzięki usłudze klienci będą mogli rozpoczynać korzystanie z aplikacji, które są im w danym momencie potrzebne. Specyficzne dla ról, branż i konkretnych typów biznesów aplikacje pozwolą na stopniowe przenoszenie całego biznesu do chmury.