Europejski Inspektor Ochrony Danych kontroluje, czy oprogramowanie Microsoftu wykorzystywane w instytucjach UE zachowuje zgodność z RODO. Pod lupę wzięto umowy z 70 jednostkami unijnymi. Postępowanie zostało wszczęte po publikacji holenderskiego raportu w lutym br., w którym stwierdzono 8 naruszeń regulacji RODO w zakresie przetwarzania dużych ilości danych w usługach Office ProPlus i Office365.

Microsoft w odpowiedzi na holenderski raport zapowiedział modyfikacje w Office ProPlus, które mają zostać wprowadzone do końca kwietnia 2019 r. Zapewnił, że zapisy umów z instytucjami unijnymi są zgodne z nowymi przepisami. Zadeklarował gotowość do współpracy z EIOD.