Dla 82 proc. polskich menedżerów rozwój cyfrowych kompetencji zespołu to najważniejsza inicjatywa w ramach cyfrowej transformacji ich biznesu – według badania przeprowadzonego na zlecenie Microsoftu.

Aż 63 proc. menedżerów biorących udział w badaniu IDC potwierdza wzrost zapotrzebowania na stanowiska, które wymagają szerokiego użycia systemów i aplikacji IT.

Przedsiębiorstwa napotykają największe trudności w znalezieniu i pozyskaniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami w obszarach: chmury obliczeniowej, cyfrowego bezpieczeństwa, dostosowania wymagań biznesowych i IT oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (big data) – podaje raport IDC Poland na zlecenie Microsoft pt. „Raport State of Digital Skills in CEE”. Również statystyki Komisji Europejskiej potwierdzają ten trend. Według ich szacunków do 2020 r. w całej UE zabraknie ok. pół miliona specjalistów IT.

„Umiejętności pracowników w zakresie chmury obliczeniowej są niezbędne do tego, by skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację” – podkreśla Mark Loughran, dyrektor generalny w polskim oddziale Microsoftu.

Według IDC usługi w chmurze stanowią jeden z najbardziej dynamicznych obszarów polskiego rynku IT, rosnąc kilkakrotnie szybciej niż tradycyjne obszary usług IT. Z najnowszego badania wynika, że wydatki na chmurę publiczną i prywatną w Polsce zwiększyły się o 26,6 proc. r/r i wyniosły 325,52 mln dol. w 2018 r.


1000 nowych specjalistów

Microsoft poinformował o uruchomieniu inicjatywy o nazwie #chmurogotowi, która ma poszerzyć grono specjalistów od rozwiązań chmurowych dostawcy. Jednocześnie będzie sprzyjać większemu zapotrzebowaniu na jego ofertę na polskim rynku. Microsoft planuje objąć warsztatami technicznymi ok. 600 firm spośród klientów i partnerów. Dodatkowo ok. 400 specjalistów IT będzie mogło podnieść swoją wiedzę na konferencjach pod nazwą TechSeries.  

W efekcie tych działań na polskim rynku przybędzie przynajmniej 1 tys. specjalistów od chmury w ciągu najbliższego roku – utrzymuje producent.
 
Program przewiduje m.in. darmowe lub rabatowane szkolenia certyfikacyjne z Azure (na różnych poziomach zaawansowania) oraz bezpłatne vouchery egzaminacyjne.

Ponadto, w ramach współpracy ze szkołami programowania będą prowadzone zajęcia z wprowadzenia usług Azure do kursów programowania Java i Python dla początkujących (ok. 150 uczestników).  

Producent planuje również szereg inicjatyw mających na celu wsparcie rozwoju umiejętności technicznych i kariery kobiet w obszarze IT.

Jedną z nich jest seria spotkań dla ok. 200 osób w partnerstwie z organizacją Girls in Tech. Mają one na celu promocję certyfikacji Azure i wyłonienie kobiet pracujących w IT, które chciałyby dołączyć do społeczności Azure.