Decyzję w sprawie emisji podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy 17 czerwca. Według propozycji zarządu Inwazja PC wyemituje 8,77 mln nowych papierów, które będą mogli kupić dotychczasowi udziałowcy po 31 gr za sztukę. Dzień prawa poboru wyznaczono na 6 lipca (wtedy trzeba mieć akcje spółki, żeby objąć nową emisję). Kapitał zakładowy Inwazji PC wzrośnie do 3 mln zł.

Prezes spółki Krzysztof Seweryn w wypowiedzi dla PAP poinformował, że pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój działalności na rynku niemieckim. W planach jest także eksport sprzętu za wschodnią granicę. Szef firmy ujawnił, że Inwazja PC prowadzi rozmowy w sprawie przejęć. Zapewnił, że zatrudniani są nowi pracownicy.

Przed debiutem giełdowym w br. Inwazja PC pozyskała 1,5 mln zł z emisji akcji. Środki miały zostać przeznaczone m.in. na działalność spółki w Niemczech.

W dniu 3 czerwca na zakończenie sesji na warszawskiej giełdzie za akcje firmy płacono 43 gr.