Według ministra sytuację firm poprawi nowa Ordynacja podatkowa, unowocześnienie administracji podatkowej i uproszczenia dla mikroprzedsiebiorców. Plany przedstawił w ubiegłym tygodniu na konferencji zorganizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Szef państwowych finansów zapowiedział m.in. powołanie instytucji asystenta podatnika – będzie to pracownik urzędu skarbowego, oddelegowany do pomocy przedsiębiorcy przez 1,5 roku działalności. Zmodernizowana zostanie Krajowa Informacja Podatkowa, obejmująca bazę wiedzy dostępną w Internecie oraz telefoniczne infolinie.

– Mogę obiecać, że ze strony urzędnika skarbowego będziecie mieć sojusznika, a nie kogoś, kto rzuca kłody pod nogi – zapewnił zebranych przedsiębiorców minister Szczurek.

Zobaczymy, co zostanie z obietnic po wyborach. Wsparcie czy choćby nie przeszkadzanie firmom przez służby i administrację na pewno by się przydało, bo – jak wynika z przedstawionego na konferencji badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP w 2014 r.' – sytuacja drobnego i średniego biznesu w Polsce nie jest najlepsza. Prawie 55 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chce po prostu przetrwać, tj. utrzymać się na rynku i zapewnić dochód sobie i rodzinie, mimo że większość – jak zwraca uwagę Lewiatan – funkcjonuje na rynkach rosnących i ustabilizowanych. Około 50 proc. przedsiębiorców nie zwiększa zatrudnienia, bo nie radzi sobie z obowiązkami i ryzykiem wynikającym z prawa pracy. Jeszcze więcej – 55 proc. – ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów. Tylko 40 proc. firm mikro, małych i średnich korzysta z kredytów, 31 proc. z leasingu, 10 proc. z funduszy unijnych (w latach 2006 – 2013). Z kolei 20 proc. deklaruje, że będzie się starała o pieniądze unijne w nowej perspektywie finansowej (lata 2014 – 2020).

A co mały i średni biznes sądzi o pomocy państwa? Ponad 40 proc. firm negatywnie ocenia prace rządu i parlamentu na rzecz przedsiębiorczości. Ponad 80 proc. uważa pozapłacowe koszty pracy za zbyt wysokie, a ok. 70 proc. firm dokuczają wysokie podatki, a przede wszystkim niejasne, nieprzejrzyste prawo podatkowe. Z badania wynika, że przedsiębiorstwa swoją pozycję na rynku budują na jakości produktów i usług.

Lewiatan zwraca uwagę, że badanie przeprowadzono w dniach od 6 maja do18 lipca br., czyli w czasie, gdy firmy mogły już odczuwać skutki konfliktu na Ukrainie.